DSM 1

Image
VYŠLO: 09.02.1998

Interview
Na současnost, budoucnost a ochranu dat klientů fondu jsme se zeptali generálního ředitele POPF JUDr: Jaroslava Tichého

Výběrová řízení v praxi II.
RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan
Formalizace vyhodnocování nabídek není zcela jednoduchá, avšak žádoucí.

Firewally nejsou vše
Frederick M. Avolio
Firewall rozhodně nevyřeší všechna bezpečnostní rizika

Bezpečnost informačních systémů III.
Martin Másílko
Pět jednoduchých případových studií a čtyři informační domény vám přiblíží praktický pohled na řešení bezpečnosti IS.

Šifrování pro managery II.
RNDr. Vlastimil Klíma
Co jako manager potřebujete vědět k výběru vhodné šifry?

Nové tisíciletí je za dveřmi
Dr. Jiří Moser, Tomáš Kuča, Ladislav Juza, Vít Vážan
Řešení Problému Roku 2000 není kam odkládat

Veřejná datová síť
Jan Novák
Jsou data přenášená veřejnou datovou sítí opravdu veřejná, resp. jaká je úroveň jejich ochrany?

Zálohování dat jako součást bezpečnosti informačních systémů II.
Ing. Ladislav Buzek, Ing. Petr Rákosník, Ing. Miloš Tremčinský
Zálohovací produkty jsou obecně určeny k témuž, přesto se však jejich možnosti mohou výrazně lišit

Úvaha nad dopady novely zákona o ochraně utajovaných skutečností
Ing. Jaroslav Medvec
Budou se změny v přístupu k ochraně utajovaných skutečností týkat i komerčního sektoru?

Exkurze mezi vysoce dostupné systémy
Martin Ambler
Jedním z důkežitých požadavků na zabezpečené systémy je dostupnost. Jak vysoce dostupné systémy pracují?

Recenze F-PROT Professional
Jiří Nováček
Recenze antivirového produktu
PR - Komerční certifikační autorita
I.CA – Ing. Petr Budiš


Vytisknout