DSM 2

Image
VYŠLO: 08.04.1999

Interview
Paní Ing. Heleny Jenšové - vrchní ředitelky úseku strategie a řízení IPB Group - jsme se zeptali na její zkušenosti s implementací data warehouse.

Váš datový sklad
Ing. Jaroslav Havlíček
Umíme z obrovského množství dat, které máme k dispozici, efektivním způsobem získat potřebné informace?

Data warehouse - I.
Ing. Daniel Arnošt, CSc., Mgr. Milan Kučera, Ing. David Seibert
V prvním dílu seriálu jsou vysvětleny pojmy jako OLTP, data warehouse, data mart, transformace dat a další.

Zkušenosti z realizace
Ing. Petr Strnad, CSc.
Článek přibližuje, co proces tvorby data warehouse znamenal pro jednu z největších českých bank.

Zero-Latency Enterprise
PhDr. Pavel Dvořák, CSc.
Jak vytvořit rychlou infrastrukturu pro výměnu informací uvnitř podniku a mezi podnikem a jeho prostředím?

Elektronické peníze - I.
Dr. Victor Matos, Dr. Santosh Misra, Dr. Linda Garceau, CPA , přeložil RNDr. Vojtěch Jákl
V prvním dílu jsou představeny tradiční úlohy peněz a je diskutováno, jak mohou tyto funkce plnit peníze elektronické.

Experti a bezpečnost IS
RNDr. Jozef Vyskoč, CISA
Budování účinného systému bezpečnosti se neobejde bez expertů. Jak je však poznat?

Vzdělávání po sítích bezpečně?
RNDr. Stanislav Zelenda
Článek pojednává o současných vzdělávacích síťových systémech a o jejich zabezpečení.

Distanční vzdělávání a Lotus
Pan Pierre Van Beneden, Senior Vice-president společnosti Lotus, poskytl našemu časopisu exkluzivní rozhovor.

RECENZE - Slunce v počítači
Jiří Nováček
Recenze produktu nabízejícího vysokou míru bezpečnosti v prostředí spolupracujících IP sítí, Intranetů a Internetu.

Recenze knihy "Jak přežít rok 2000"
Mgr. Ivan Kopáčik, CISA

PR – Hewlett-Packard Versecure
Hewlett-Packard – Ing. Luboš Liška
PR - OpenMaster Enterprise Security - AccessMaster
Bull – Ing Radek Herr


Vytisknout