DSM 1

Image
Hlavní téma: Platební systémy, dostupnost a garantované úrovně síťových služeb.
VYŠLO: 12.02.2001

Interview
S Ing. Františkem Chroustem, generálním ředitelem společnosti MUZO, o platebních kartách.

Globální trendy elektronických plateb
RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan
Rozvoj elektronických plateb je zcela zásadním předpokladem růstu elektronických obchodů. Článek se zaměřuje na vybrané globální trendy - zejména na oblast aliancí a vytváření schémat důvěry v mezinárodním platebním styku. Popisované trendy jsou demonstrovány na významných celosvětových iniciativách.

Internet a použití bankovních karet
Ing. Martin Procházka
Článek popisuje rizika při telefonické, poštovní nebo internetové objednávce klasickou platební kartou. Uvádí příklad vývoje v ochraně takových transakcí a představuje obchodní a organizační přednosti současných bankovních karet.

"Platím mobilním telefonem"
Ing. Pavel Šubrt
Příspěvek obsahuje stručný přehled technologií mobilních telefonů, dosavadních způsobů jejich využití pro placení resp. bankovní služby a možné směry rozvoje. V druhé části příspěvku je naznačen způsob využití mobilního telefonu jako platební karty.

Dostupnost zařízení a sítě
doc.Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Článek stručně diskutuje problém dostupnosti, tj. vlastnosti, že data nebo zdroje jsou přístupné a použitelné, kdykoliv to požaduje autorizovaná entita. Pojem dostupnosti úzce souvisí s pojmy dohoda o úrovni služeb (SLA - Service Level Agreement) a kvalita služby (QoS - Quality of Service) a autor diskutuje jejich vztahy právě v tomto článku, především s ohledem na problematiku sítí.

Bezpečné služby v otevřeném elektronickém prostředí
Jiří Nováček
Tento článek se zabývá možnostmi poskytování služeb telekomunikačních operátorů v elektronickém prostředí a garancemi jejich kvality. Představuje některé nové možnosti v oblasti outsourcingu technické infrastruktury určené pro elektronický obchod a nabízí nový pohled na poskytování bezpečnostních služeb v datové komunikaci.

Bezpečnost v systému DNS - DNSSEC
Ing. Ladislav Hagara
Článek je věnován bezpečnosti DNS systému, systému na kterém závisí spolehlivost internetové komunikace. V první části autor popisuje možnosti zneužití tohoto systému. V druhé části naznačuje jak lze těmto zneužitím předejít, jak lze komunikaci v rámci systému DNS zabezpečit. Je zde popsáno bezpečnostní rozšíření DNS systému zvané DNSSEC. Autor vysvětluje význam třech nových RR záznamů: KEY, SIG a NX. Zmiňuje se také o nejčastěji používaném DNS serveru, serveru BIND.

Ochrana osobních údajů v bankovnictví a pojišťovnictví
doc. JUDr. Pavel Mates CSc.
Mezi základní práva každého člověka patří i právo na ochranu informací o sobě. Převážná většina dat, která se zpracovávají v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, se týká právě osobních údajů. V dnešní době elektronického obchodování a výměny informací by mělo být zajištěno, že režim nakládání s osobními údaji bude v souladu se zákony. Přitom se jedná o zabezpečení jak papírově, tak zejména digitálně uchovávaných dat. Článek poskytuje přehled, jaká právní úprava se vztahuje na ochranu osobních údajů v této oblasti.

Přístupy k analýze informačních rizik organizace II
Ing. David Cón, CISA
Článek dokončuje diskuzi k možným přístupům k analýze informačních rizik organizace. Věnuje se porovnání rizik a kontrol analýzy obecných kontrol IS a také přístupu založeném na aktivech - metodologii CRAMM.

Sun Blade 1000
Jiří Nováček
Recenze žhavé novinky - stanice od firmy Sun Microsystems.

Knihy pod stromečkem
Vašek Matyáš
Recenze čtyř zajímavých knih.

PR – Důvěra v bezpečí a rizika v současném prostředí elektronického podnikání
KPMG – Ing. Jiří Vodrášek, CSc.


Vytisknout