DSM 5

Image
Hlavní téma: Bezpečnost sítí a operačních systémů.
VYŠLO: 15.10.2001

Interview
O problémech s bezpečností sítí, firewallech a vizích budoucího vývoje jsme diskutovali s Stevem Bellovinem, AT&T Labs - Research, Marcusem Ranumem, Network Flight Recorder, Martinem Viktorou, Tiny Software.

K bezpečnosti sítí aneb Nejen firewall
Mgr. Roman Pavlík, Mgr. Josef Pojsl
První díl dvoudílné série článků podává přehled funkčních požadavků na zařízení zajišťující síťovou bezpečnost ve větších a náročnějších sítích. Firewall musí být jediným zprostředkovatelem komunikace mezi chráněným perimetrem a dalšími sítěmi, tímto se firewall stává ideálním místem pro zajištění mnoha jiných funkcí než je pouhé omezení jistých typů komunikace z anebo do interní sítě za účelem zabránění průniku. Článek se věnuje některým těmto funkcím a obecným trendům v bezpečnosti sítí.

Personální firewally
doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., Tomáš Bouček
Personální firewally jsou laciné softwarové minifirewally, sloužící pro ochranu jednotlivých počítačů (výjimečně i malých sítí) připojených do Internetu. Jsou určené pro uživatele méně znalé síťové problematiky, proto je pro ně charakteristická menší funkcionalita, jednodušší ovládání a nižší cena. Článek popisuje aktuální stav v oblasti personálních firewallů a na příkladu přibližuje jejich funkčnost.

Právní pohled na jednání hackerů a jiných zločinců
doc. Ing. Vladimír Smejkal, CSc
Článek diskutuje právní pohled na některé bezpečnostní problémy jako jsou viry, průniky do systémů a modifikace dat, ale především útoky přetížením požadavky.

Hackerem snadno a rychle II aneb Jak přelstít přepínač
Ing. Ladislav Hagara
Pokračování seriálu Hackerem snadno a rychle obsahuje popis technik, jimiž lze přelstít síťový přepínač nebo narušit provoz na síti. V článku je popsán útok zvaný ARP spoofing. Samozřejmě se zde nacházejí i informace a doporučení, jejichž dodržováním lze těmto nekalým aktivitám předejít.

Bezpečnost ve Windows XP
Ing. Milan Jirsa
Z hlediska bezpečnosti je operační systém Windows XP oproti Windows Me radikálně vylepšen, naopak rozdíly mezi Windows 2000 a Windows XP jsou jen velmi malé. Tento článek se věnuje právě těmto rozdílům - např. Internet Connection Firewall, nová politika zamezující spouštění softwaru určitého typu, vylepšení šifrovaného souborového systému, a rozšířená podpora čipových karet.

Linux je hlavně změna filozofie
Ing. Martin Kamín
Článek má sloužit jako vstup do problematiky bezpečnosti operačního systému Linux. Shrnuje aspekty vývoje trhu a vývoje softwarového odvětví. To zažívá díky filozofii Open Source a GPL významné změny, které již dnes mají silný vliv na směrování celého softwarového průmyslu. Zda lze linuxovou distribuci dostatečně zabezpečit a zda může být z hlediska bezpečnosti Open Source konkurenceschopný komerčním vývojářům odhalí v další části Ing. Miloš Urbiš.

Počítačové viry - byly, jsou a budou
Ing. Miroslav Hos
Problematika počítačových virů je v článku rozdělena do tří oblastí: myšlení autora viru, způsob šíření viru a myšlení a chování prostředí a uživatelů. Eliminace kterékoliv oblasti znamená zamezení nebezpečí nebo alespoň podstatné omezení následků virové nákazy. Článek naznačuje několik způsobů prevence.

Poskytovatelé certifikačních služeb v EU a ČR II
Mgr. Dagmar Bosáková, Mgr. Pavel Vondruška
Článek se ve dvou dílech zabývá problematikou certifikačních služeb v Evropské Unii a v České republice. Druhá část je věnována rozdílnému normotvornému a standardizačnímu procesu v oblasti elektronického podpisu v EU a ČR. V článku jsou zdůrazněny především rozdíly v těchto procesech a postupech.

Novela zákona o ochraně osobních údajů
doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Novela zákona o ochraně osobních údajů zavedla změkčení povinností pro různé subjekty, konkrétně např. pro odbory, církve, politické strany a celý nevýdělečný sektor, pokud osobní údaje využívají pro vlastní potřebu. Zasáhla mimo jiné i do aktivit podnikatelských subjektů, které považovaly některá ustanovení v zákoně za nadbytečná administrativní ustanovení. Přijetí novely zákona tak znamená pro některé vyjmenované skupiny mírnější předpisy. Autor se v článku zamýšlí nad tím, zda tyto úpravy byly nutné a zda přispějí k dostatečné ochraně osobních údajů.

eBusiness a Audit
Dr. Mike Cvetinovic, CISA
Otázky spolehlivosti on-line transakcí a ochrany osobních údajů, které zákazníci svým bankám či jiným společnostem poskytují, jsou dnes velmi aktuální. Jednou z možností, jak některé problémy, s nimiž se elektronické obchodování potýká, vyřešit a jak poskytnout zúčastněným subjektům záruky ohledně bezpečnosti transakcí a ochrany údajů, je audit v eBusinessu. Cílem článku je čtenáře blíže seznámit s problematikou auditů v eBusinessu. Především pak s faktory, které rozvoj tohoto typu prověrek iniciovaly, s uživateli, pro které jsou tyto prověrky určeny, a také s tím, jaké typy prověrek jsou nabízeny a v čem spočívá jejich přínos.

Další pokus o úspěšný systém pro mikroplatby?
RNDr. Eva Racková, ACCA, CISA
Možnost snadného placení malých částek na internetu je něco, co by jistě prospělo kvalitě řady internetových stránek. Ačkoliv jsme v této oblasti viděli již řadu systémů, žádný z nich se zatím nerozšířil natolik, aby byl obecně použitelný ve více státech. V červnu letošního roku přišel s novou iniciativou v oblasti mikroplateb Deutsche Telecom.

Recenze knih
Moderní počítačové viry–Ing. Miroslav Hos, Cracking a jak se proti němu bránit –Ing. Ladislav Hagara

PR - SAN symphony – nový přístup k implementaci Enterprise Storage v prostředí SAN
GAPP – Jiří Palkovský
PR - Sun Microsystems skóruje se svým security systémem
Sun Microsystems – Ing. Jaroslav Malina


Vytisknout