DSM 1

Image
Hlavní téma: Bezpečnost internetu a bezdrátových sítí.
VYŠLO: 16.02.2004

Interview
Rozhovor na téma bezpečnosti sítí s Miloslavem Rutem, generálním ředitelem firmy Cisco Systems pro ČR a SR, a dvěma bezpečnostními specialisty společnosti Cisco Ing. Franjo Majstorem a Ing. Ivo Němečkem.

Reálný svět virtuálních privátních sítí
Jaroslav Dočkal
Článek popisuje široké spektrum sítí VPN, které nabízí poskytovatelé síťových služeb. Cílem je ukázat, jak je výběr vhodné VPN pro propojení vzdálených lokalit náročnou záležitostí.

VPN technologie pro vzdálený přístup
Martin Koldovský
Článek představuje tradiční technologii IPSec pro řešení vzdáleného přístupu na bázi VPN a nastupující VPN technologii založenou na protokolu SSL. Srovnává možnosti obou řešení a zmiňuje nejběžnější výzvy spojené s implementací VPN pro vzdálený přístup.

Úskalí implementace protokolu IPSec
Petr Vácha
Článek zobecňuje problémy, s kterými se lze setkat při implementaci sítí na bázi protokolu IPSec. Zvlášť se věnuje použití technologie Dynamic Multipoint VPN při řešení problémů topologie “hub and spoke”.

Zpráva o testu zabezpečení bezdrátové sítě
Karel Miko, Pavel Kaňkovský
Článek popisuje průběh a výsledky jednoho skutečně provedeného testu bezdrátové sítě, která byla zabezpečena šifrovacími prostředky bezdrátové technologie Wi-Fi. Seznamuje s praktickým dopadem některých publikovaných slabin bezdrátových sítí a uvádí řadu doporučení na snížení zranitelnosti bezdrátové sítě.

Cizopasník v síti
Václav Voborník
Článek se zabývá problematikou rizik a hrozeb bezdrátových technologií, konkrétně bezdrátovou technologií WiFi. Autor se v případové studii zabývá konkrétním případem téměř nepozorovatelného napadení i velmi zabezpečené počítačové sítě. Dále zde naleznete odpověď na otázky spojené s eliminací uvedených rizik.

CAATs - část II
Peter Vaníček
Pokračování článku o softwarových nástrojích a technikách podpory auditu uvádí další kategorie nástrojů CAATs. V každé kategorii jsou vzpomenuty základní principy fungování těchto nástrojů a odkaz na dodavatele konkrétních softwarových aplikací. Tato část rozebírá analýzu konfigurací, bezpečnosti, aplikační testovací a některé další kategorie nástrojů CAATs.

Přístupy k provedení analýzy rizik IS
Jan Mikulecký
Projekt  analýzy rizik lze provést několika způsoby. Článek však nepopisuje metodiky či nástroje pro analýzu, ale  spíše se zaměřuje na rozhodnutí, zda pro projekt  vybrat dodavatele či ho zajistit vlastními silami. Optimální se však zdá varianta partnerského přístup, který v sobě kombinuje výhody dodavatele a vlastního provedení.

Zaměřeno na uživatele
Martin Hanzal, Petr Švéda
Monitoring zaměstnanců lze využívat také k ovlivnění efektivity práce. Při monitoringu pracovních aktivit zaměstnanců je třeba sledovat formu a nikoliv konkrétní obsah. Čistě administrativní  opatření mají výrazný efekt pouze na počátku a s přibyvajícím časem postupně odezní.

IIS a ASP.NET
Vojtěch Jákl
Článek je věnován autentizaci klientů webového serveru IIS a možnostem, které zde poskytuje nově zaváděná platforma ASP.NET. Předpokládá se operační prostředí serverů Windows 2003.

Recenze produktu: IDP 100
Josef Kaderka
Článek popisuje systém pro detekci a prevenci průniku firmy NetScreen.

Recenze knihy – Zabezpečení sítí Cisco
Jaroslav Dočkal

PR ANECT – Systémy IDS
PR SODAT software – Desktop Security System
PR Rohde & Schwarz – Elcrodat 6-2
Stalo se
Události, konference, aktuality


Vytisknout