DSM 3

Image
Hlavní téma: Bezpečnost v malých a středních firmách.
VYŠLO: 08.06.2004

Interview
Na otázky šéfredaktora týkající se hlavního tématu čísla odpovídají ředitel společnosti TV Prima Support, s.r.o. Ing. Petr David a vedoucí ICT firmy Synthon, s.r.o. Ing. Romana Bašná

Informační bezpečnost u malých a středních firem
RNDr. Jozef Vyskoč, PhD.
Článek stručně načrtá důvody, kvůli kterým se v poslední době značná pozornost věnuje informační bezpečnosti v prostředí malých a středních organizací. Poukazuje na některé specifikace tohoto prostředí, které brání přímočarému uplatňování „best paractces“, známých z prostředí velkých společností a stručně popisuje současné přístupy k řešení bezpečnosti v tomto segmentu.

„Malá“ informační bezpečnost
Mgr. Michal Gardian, RNDr. Jozef Vyskoč, PhD.
Článek prezentuje pragmatický pohled na možnosti řešení informační bezpečnosti v malých podnikatelských subjektech – firmách, které využívají IT, často ale nemají vlastního IT specialistu.

Plánuj
Ing. Jan Mikulecký
Způsob zavádění ISMS ve smyslu ISO 17799:2000 a BS 7799-2:2002 se liší podle velikosti organizace. První část čtyřdílného seriálu popisuje rozdíly v procesu plánování ISMS v malých a středních firmách. Zaměřuje se na strategii bezpečnosti, bezpečnostní politiku, organizační strukturu bezpečnosti, způsoby provádění analýzy rizik a výběr vhodných protiopatření. Další části budou popisovat zbývající činnosti zavádění a využívání ISMS podle modelu PDCA.

Brusel za námi, Brusel před námi
RNDr. Jiří Kopačka
Článek se zabývá situací, která vzniká v ČR díky tomu, že EU zahájila proces „zbezpečňování“ stávajícího komunikačního systému mezi centrálními orgány EU a jednotlivými členskými (resp. přistupujícími) zeměmi. Zaměřuje se na otázky spojené s požadavky na kapacitu a dostupnost, s kterými se bude muset ČR v rámci projektu elektronické distribuce dokumentů EU vypořádat. Upozorňuje na rozdíl mezi vstupem ČR do EU a do NATO právě z pohledu komunikace s těmito organizacemi. Článek se prozatím nezabývá technickou stránkou řešení, které budou věnována další pokračování.

Tvůrčí bariéry, část I
Ing. Roman Rak
Při jakékoliv činnosti obecně narážíme na překážky. Příspěvek charakterizuje typické lidské bariéry, které stojí v cestě realizace tvůrčích lidských činností a projektů, tedy i bezpečnostním aktivitám všeho druhu. Příspěvek se zaměřuje na toliko a často zapomínanou stránku bezpečnosti, jakou je otázka omezení, které se ukrývají v každém z nás kdo řeší bezpečnost, nebo o ní rozhoduje či dokonce je jen pouhým účastníkem, jež ji musí dodržovat.

Záplatuji, záplatuješ, záplatujeme – část I
Ing. Miroslav Hos
Složitost a rozsah současného programového vybavení zákonitě přináší i řadu chyb. Některé z nich se však stávají bezpečnostní hrozbou. Proto se výrobci snaží reagovat nejen vydáním nové verze, ale i zveřejněním oprav na odhalené chyby a to co nejdříve. Je pak již na uživateli či organizaci, zda dokáží ve svých počítačích tyto nové části programového vybavení aplikovat. Článek naznačuje, jaká úskalí s sebou tato snaha nese a jaká jsou teoretická řešení.

Opravdu nebezpečný Bluetooth?
Ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA
Nedávno byly odhaleny dvě bezpečnostní slabiny Bluetooth: bluesnarf a útok zadními vrátky. Přes značnou publicitu není třeba se bát samotné technologie, protože ta v bezdrátové komunikaci patří k nejbezpečnějším. Obranou proti těmto útokům není zamezení používání Bluetooth na mobilních telefonech, IT manažeři však musí přezkoumat nasazení Bluetooth v podnikové komunikaci a ve spolupráci s uživateli se účinně útokům bránit.

Třikrát jinak
RNDr. Vojtěch J. Jákl
Třetí část seriálu o bezpečnosti .NETu je stručným přehledem systémů zabezpečení, které Windows a jejich rozšířením .NET Framework používají nejen k omezení možností aplikací při přístupu k hlídaným objektům systému, ale i přímo k omezení možnosti některé aplikace na lokálním počítači vůbec spustit.

Recenze produktu: Entercept a IntruShield
Martin Hlaváček
Shrnutí výsledků testování detektorů průniku Entercept a IntruShield od firmy McAfee Security.
Článek se věnuje detektorům průniku Entercept a IntruShield od firmy McAfee Security, popisuje jejich možnosti a shrnuje poznatky z testování.

 

Recenze knihy – Bezpečnost malých počítačových sítí
Milan Jirsa

PR McAfee – Další krok v bezpečnosti IT
PR Sodat – (Ne)bezpečná mobilní kancelář
PR Symantec – I bezpečnost pro malé může být velká
Co znamená CACIO
Fotoreportáž z Plesu významných osobností v ICT
Stalo se
Události, konference, aktuality


Vytisknout