DSM 1

Image
Hlavní téma: Řízení identity a systémy jednorázového přihlašování.
VYŠLO: 16.02.2005

Interview
Na otázky týkající se hlavního tématu čísla odpovídá Prof. Dr. Kai Rannenberg z Univerzity Johana Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem

Identity management
Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Ćlánek objasňuje, co systémy řízení jsou, jak fungují a jak souvisejí s koncepcí jednotného přihlašování. Poskytuje rovněž přehled základních standardizačních aktivit s vysvětlením, jak spolu souvisejí.

Identity federation nejen v univerzitním prostředí
Ing. Petr Grolmus, Ing. Michal Švamberg
Článek popisuje koncept identity federation a jeho vztah k řízení identity. Specifikuje odlišnosti akademické a komerční sféry, a také zvažuje nasazení identity federation v univerzitním prostředí. Zároveň uvádí příklady použití.

IAM pohledem systémového integrátora
Dr. Ulrich Tipp
Zavedení Identity and Access Managementu se v podnicích s heterogenním prostředím IT a s rozsáhlým množstvím uživatelů stává stále důležitějším úkolem. To dnes uznává mnoho podniků. Přesto jsou realizační projekty stále ještě spojeny s velkými riziky. Postup uvedený v článku by měl napomoci tato rizika minimalizovat a zabránit nejčastějším chybám.

Jaká je budoucnost adresářových služeb?
Ing. Richard Malina
Článek se zamýšlí nad budoucností adresářových služeb realizovaných na bázi protokolů X.500 a LDAP. Shrnuje jejich dosavadní vývoj, způsoby použití a porovnává je. Zabývá se také následným vývojem X.500 a LDAP z hlediska vývojáře.

Biometriky ve spojení s kryptografií
Václav Matyáš
Článek diskutuje jeden z návrhů na kombinování a kryptografických klíčů, který vyšel v DSM 5/2004. Autoři ve své reakci představují zásadní problémy, kterým je nutno čelit při návrhu vhodného spojení biometrik a kryptografie.

Bezpečnost a datové sklady 
Dr. Jan Mrázek
Článek se zabývá bezpečnostními riziky, spojenými s vytvářením datových skladů, a rozebírá nástroje, které jsou dostupné pro jejich zabezpečení.

Obchodní strategie CRM – část II
Jiří Nováček
Cílem tohoto článku je poskytnout jeho čtenářům přehled o současných trendech, klíčových reprezentantech a hráčích na tomto trhu a faktorech, které formují další vývoj CRM produktů. Článek se zabývá vývojem obchodního prostředí a konvergencí architektur informačních systémů k více otevřeným a distribuovaným řešením.

P2P systémy a jejich bezpečnost - část II.
Ing. Ladislav Beránek, CSc., CISA
Druhá část dvoudílného seriálu je věnována konkrétním příkladům rizik provozování P2P systémů. Článek vyúsťuje v přehled bezpečnostních opatření standardních i dále doporučených.

Místo a role bezpečnostního manažera – část I.
RNDr. Ing. Zdeněk Kaplan, Doc. Ing. Roman Rak, Ph.D.
V první části dvoudílného pokračování se autoři zamýšlejí nad častým praktickým problémem kam a proč umístit pozici bezpečnostního manažera. Článek rozebírá různé možné formy řešení, se kterými se můžeme v praxi setkat. V tomto díle naleznete čtyři základní modely, typické pro menší organizace.

Ptali jsme se odborníků Mirosoftu
Šéfredaktor DSM hovoří s Andreou Silvestrinim a Stevem Adlerem z vedení Microsoft EMEA

PR ANECT – ANECT pro Jihomoravskou plynárenskou
PR Cisco – Cisco Network Admission Control
PR Telenor – xDSL by Telenor
Stalo se
Události, konference, aktuality
Cvičíme pro zdraví
Summary


Vytisknout