DSM 4

Image
Hlavní téma: Smlouva o úrovni služeb a ekonomické aspekty informační bezpečnosti.
VYŠLO: 17.08.2005

Interview
Besedy u kulatého stolu na těma smlouvy o úrovni služeb se zúčastnili Pavel Chyla, Zdeněk Kaplan, Petr Přibyslavský a Jan Škácha

Outsourcovaná bezpečnost
Ing. Ivo Križko, MBA
Článek se věnuje bezpečnostním službám (Managed Security) poskytovaným formou outsourcingu. Zdůrazňuje důležitost a obtížnost zajištění informační bezpečnosti podniku nebo organizace a vyjmenovává důvody, které vedou společnosti k využití outsourcovaných služeb. Za nejdůležitější nástroj vztahu mezi poskytovatelem služeb a zákazníkem považuje Smlouvu o úrovni služeb (SLA). Článek vysvětluje pojem SLA a uvádí několik příkladů metrik bezpečnostních služeb.

SLA a služby konvergovaných sítí
Ing. Aleš Padrta
Článek seznamuje s problematikou SLA v oblasti poskytování služeb elektronické komunikace. V první části představuje parametry SLA – metriky – jako základní nástroj pro stanovení, měření a vyhodnocení úrovně služeb. Druhá část se na konkrétních případech věnuje podrobnějšímu popisu dvou v praxi často užívaných metrik – dostupnosti a propustnosti.

Nová série bezpečnostních norem ISO 27000
Vladimíra Zapletalová, Luděk Novák
Článek popisuje nové přístupy k tvorbě norem pro systémy managementu bezpečnosti informací. V první části příspěvku je představena nová série systémových norem ISO 27000, která se stává základem normalizace managementu bezpečnosti informací. Druhá část příspěvku se blíže věnuje změnám a novinkám, které přináší právě publikovaná aktualizace normy ISO/IEC 17799:2005.

Centrální správa bezpečnostních incidentů
Ing. Rudolf Koneček
Článek popisuje způsoby a možnosti centrálního zpracování incidentů z různých bezpečnostních systémů v rámci celého IT. Cílem článku je poskytnout základní informace o možnostech centrálního řešení bezpečnostních incidentů a o výhodách nasazení takového řešení.

Správa serverů – část I
Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., Ing. Juraj Ferenčík, Ing. Milan Flutka, Jiří Fučík, Milan Ponert
Článek je prvním dílem seriálu popisujícího správu serverů, tento díl se věnuje vzdálenému přístupu k serverům. Po seznámení s paletou standardů popisují odborníci společností HP, Dell, IBM a Sun svá řešení. Článek se omezuje na hardwarová řešení a servery na bázi PC.

.NET Framework a „bezpečné“ aplikace
RNDr. Vojtěch J. Jákl
Tento díl seriálu o bezpečnosti platformy .NET je věnován těm z vlastností .NET aplikací, které se nejen nějak dotýkají bezpečnosti, ale které mohou být zároveň (zcela nebo částečně) ovlivňovány již autorem aplikace, tj. tomu, jaký vliv může mít autor aplikace na tzv. bezpečnost svého programu. Pozornost je věnována zejména využití rolí, které jsou přiřazeny případným uživatelům, impersonifikaci takového uživatele při přístupu k hlídaným údajům či jednoznačné identifikaci aplikace pomocí tzv. „strong name“.

Rozhovor s Dr. Jana Hruskou, spoluzakladatelem společnosti Sophos.

Nový a bezpečný Solaris 10
Ing. Martin Červený
V článku autor představuje novou verzi operačního systému Solaris 10 firmy Sun Microsystems. Přehledově jsou uvedeny významné novinky. Více prostoru je věnováno představení a ukázce nasazení nových bezpečnostních vlastností.

Recenze knihy – The Information Security Dictionary
Václav Matyáš

PR 3Com – TippingPoint UnityOne
PR Mercury – SLA a ekonomické aspekty informační dostupnosti
Stalo se
Události, konference, aktuality, právní servis
Cvičíme pro zdraví, z historie informační bezpečnosti


Vytisknout