DSM 1

Image
Hlavní téma: Zachování kontinuity podnikátelských činností a metody obnovy po havárii výpočetního systému.
VYŠLO: 16.02.2006

Interview
O důsledcích výpadků či prostojů ICT na chod organizace hovoří šéfredaktor DSM se Simonem Mingayem, víceprezidentem pro výzkum - Gartner EMEA

Z historie informační bezpečnosti, právní poradna

Havarijní plánování v číslech
Několik vybraných výsledků z průzkumu stavu informačni bezpečnosti v ČR (PSIB ČR'05)

Krizové plány a realita
Ing. Jiří Pavlík
Článek specifikuje základní podmínky zajištění aktuálnosti krizových plánů, definuje vlastnosti prostředků, které mohou při zajištění aktuálnosti dokumentace pomoci a uvádí a hodnotí možnosti řešení s využitím komerčně dostupných specializovaných produktů a možnosti tvorby vlastních řešení na bázi například Lotus Notes.

Jak zrychlit budování BCP
Ing. Pavel Heřman
Článek diskutuje možnost zrychlit tvorbu BCP (Business Continuity Plan). V první části příspěvku je shrnuta uznávaná metodologie pro tvorbu BCP, která definuje sled činností při tvorbě BC řešení. V druhé části jsou diskutovány možnosti zkrácení jednotlivých části a dopad zkrácení na výslednou kvalitu řešení. V závěru článku je uveden příklad, který nastiňuje možný scénář postupu projektu.

Úskalí údržby plánů kontinuity
Ing. Petr Nasadil, CISA
Článek volně navazuje a doplňuje dříve uveřejněné příspěvky zaměřené na problematiku plánování kontinuity. Autor se zabývá vybranými aspekty aktualizace a údržby plánů kontinuity podnikání a poukazuje na úskalí, se kterými se ve své praxi setkal. V článku se dále autor zabývá hledisky, které je vhodné brát v úvahu zejména při přípravě testování plánů.

PAS 56 má nakročeno k normě
Ing. Libor Široký
PAS 56:2003 – Guide to business continuity management sjednocuje proces, principy a terminologii business continuity managementu, popisuje obsah a výstupy jednotlivých etap zavádění BCM a související aktivity. PAS 56 poskytuje doporučení pro dobré manažerské praktiky a nastiňuje kritéria pro vyhodnocování zavedených procesů. Cílem článku je seznámit čtenáře s touto britskou specifikací, která se již v příštím roce stane britskou normou a následně s největší pravděpodobností také normou mezinárodní.

Nová norma ISO/IEC 20000
Ing. Vladimír Váňa
Článek pojednává o řízení IT služeb. Zabývá se především standardy a normativy v této oblasti. Zahrnuje základní charakteristiky norem BS 15000 a ISO/IEC 20000 a jejich vztah k rámci ITIL, který vznikl z „nejlepší praxe“. Současně obsahuje aktuální informace o postavení a podpoře zmíněných norem v rámci České republiky.

Bezpečnostní dohledové prostředí ve společnosti ČEZ
Ing. Karel Šimeček, Ph D., Mgr. David C. Hájíček, Ing. Petr Jankovský
Případová studie volně navazuje na dvoudílný seriál o bezpečnostních dohledových nástrojích, jenž vyšel v DSM 2/05 a 3/05. Autoři v článku popisují, jak na základě analýzy konkrétní situace určili požadavky na bezpečnostní nástroje a vybrali konkrétní technologii. Nasazení konkrétního nástroje rozebírají po jednotlivých etapách a na závěr hodnotí přínosy projektu.

Dlouhodobá archivace dokumentů – část III
Ing. Marta Vohnoutová, RNDr. Libor Dostálek

V současné době dlouhodobě archivujeme mnoho elektronických dokumentů, dokonce nás k tomu nutí i naše legislativa. Avšak pravost elektronických dokumentů dlouhodobě archivovaných bez náležitého ošetření může být zpochybněna. Je známou pravdou, že pokud vznikne nějaký problém, nepřestane existovat jen proto, že si ho nebudeme všímat. A my evidentně máme problém. Nebo snad neskladujete elektronické faktury? Či elektronická podání občanů? Závěrečný díl třídílné série článků o dlouhodobé archivaci se pokusil dát odpověď na to, jakým způsobem lze vyjmenované problémy řešit.

Recenze produktu: TippingPoint 100E
Martin Hlaváček

PR Microsoft – Bezpečnostní certifikace pro Windows
PR PVT – Analýza rizik metodou CRAMM a plány obnovy
Stalo se
Události, konference
Nové produkty
Aktuality, Personálie, Cvičíme pro zdraví


Vytisknout