DSM 4

Image
Hlavní téma: Legislativa a regulace dotýkající se bezpečnosti.
VYŠLO: 17.08.2006

Interview
O současném stavu kryptografie diskutují šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal a známý český kryptolog Tomáš Rosa s jednou z legend v této oblasti – Whitfieldem Diffiem.

Právní poradna

Pasti a pastičky pro delikventy
Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc.
Současné právní předpisy neupravují problematiku IS/IT ani jednotně, ani systematicky, ani ve všech případech správným způsobem. Proto můžeme v současnosti najít v českém právu řadu pasáží, které mohou nic netušícího podnikatele v oblasti IS/IT zaskočit či jej, především v případě nedodržení zákonných ustanovení, přímo ohrozit. Článek na tato rizika upozorňuje a doporučuje všem podnikatelům, provozovatelům a uživatelům v oblasti IS/IT využívat kombinaci veřejnoprávní a soukromoprávní ochrany, právních auditů a služeb specializovaných odborníků na právo IS/IT.

Quo Vadis ITIL? – část I
Ing. Vladimír Kufner
Článek je úvodním dílem rozsáhlého seriálu. Upozorňuje na terminologické problémy, vysvětluje cíle ITIL, uvádí, co v ITIL lze nalézt a co ne, i přínos tohoto konceptu. Shrnuje rovněž historii ITIL, její nejprve pozvolný a posléze překotný vývoj ve světě, tak i v České republice. Popisuje vznik nejprve „nejlepších praktik“ a posléze navazujících britských a mezinárodních standardů BS 15000 a ISO 20000.

Spam a legislativa u nás i v zahraničí
Ing. Petr Nádeníček, Mgr. Hana Vystavělová, Mgr. Karla Chromá
V článku autoři analyzují některé základní aspekty antispamových zákonů platných v ČR a ve světě. Zejména si všímají legislativy zemí EU a USA. Článek byl vypracován v rámci projektu Ochrana proti nevyžádaným elektronickým zprávám, který je řešen společností AEC za podpory Ministerstva informatiky České republiky.

Směrnice a standardy v biometrii
Ing. Filip Orság, Ph.D., Ing.  Martin Drahanský, Ph.D.
Článek stručně seznamuje se standardy, které vnikají nebo již vznikly v oblasti biometrie a biometrické bezpečnosti. Po základním rozdělení na různé typy následuje popis standardů daného typu s uvedením konkrétní normy.

IT a obchodní procesy
Ing. Robert Krajča
Existuje několik oblastí, které jsou přirozenou platformou pro komunikaci IT a obchodních jednotek. V článku diskutujeme podrobně jednu z nich, a to proces Service Level Management (SLM), který znamená systematické řízení kvality IT služeb v návaznosti na vložených nákladech. Popisujeme, jaké jsou typické činnosti v rámci procesu SLM, v jakých fázích může probíhat jeho implementace, s jakými problémy se taková implementace typicky potýká, jak se vyspělejší SLM proces projeví v oblasti vnitřní komunikace a také jak pozitivně ovlivní informační bezpečnost v organizaci.

Maximální bezpečnost v Linuxu – část II
Ing. Richard Malina
Druhá část článku přechází na konkrétní analýzu systémové bezpečnosti Security Enhanced Linuxu. Objasňuje způsob, jímž byly jeho možnosti bezpečnostní politiky rozšířeny o podporu síťových rozhraní a zavedení kontrol systémových volání. Popisuje rovněž změny v bezpečnostních řešeních probíhající v rámci projektu Fedora a přínos nástroje AppArmor. Z výčtu bezpečnostních řešení uvedených v článku je patrné, že oblast tvorby a analýzy politik linuxových systémů je pokryta dostatečně širokým spektrem nástrojů.

Zvyšování vytížení serverů...
Ing. Pavel Sýkora
Pokles nákladů na servery vede k jejich nedostatečnému využití, rostou náklady na jejich administraci. Řešením je virtualizace serverů. V článku jsou diskutovány tři metody této technologie – fyzické, softwarové a logické rozdělení. Ukázán je dopad na vytížení serveru s využitím dynamického logického partitioningu a výsledek je porovnán s tradičním řešením. Na závěr je poukázáno na možnosti využití serverové virtualizace pro konsolidaci serverů.

Recenze knihy – Rostislav Kocman / Jakub Lohnický: Jak se bránit virům, spamům a spyware
Ladislav Hagara

PR AutoCont – Komplexní outsourcing informační infrastruktury
PR PVT – Důvěryhodně uložené dokumenty
PR Secunet – Váš partner v řešení informační bezpečnosti
Události, Společnosti, Konference, Nové produkty
Aktuality, Personálie, Cvičíme pro zdraví


Vytisknout