DSM 2

Image
Hlavní téma: Bezpečnost internetu, webové služby, zachování kontinuity podnikatelských činností, metody obnovy po havárii.
VYŠLO: 30.05.2007

Interview s Vlastimilem Pečínkou
Vlastimil Pečínka během studií na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně (a následně poté) pracoval osm let ve společnosti ATC, s.r.o., která vytvořila a provozovala službu Email.CZ. V roce 2004 se stal programátorem ve společnosti Seznam.cz, technickým ředitelem je od loňského roku. Otázky mu kladl šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal.

Elektronický podpis na Slovensku
Juraj Vaško
Článok stručne predstavuje prostredie a súčasný stav v oblasti elektronického podpisu na Slovensku. Poukazuje pritom na stagnáciu rozvoja jeho využívania, základné okruhy problémov, ktoré tento stav spôsobujú a navrhuje možné opatrenia pre zlepšenie stavu.

Elektronický podpis v SR
Vladimír Smejkal
Článek popisuje cesty k přijetí zákonů o elektronickém podpisu v České republice a ve Slovenské republice. Podává přehled právních předpisů, které souvisejí s elektronickým podpisem v rámci komunitární legislativy i předpisů vydaných v ČR a v SR. Kriticky hodnotí slovenský zákon o elektronickém podpisu.

Analýza dopadu v ČSOB Pojišťovně 
Jiří Pavlík
V článku jsou nastíněny možnosti zefektivnění analýzy dopadu (BIA) ve společnostech, kterým metodika zajištění kontinuity činnosti nařizuje pravidelná opakování této analýzy. Jsou zde rozebrány možnosti využití kancelářských aplikací MS Office pro zefektivnění sběru informací a procesu zpracování analýzy a jsou zde prezentovány zkušenosti z konkrétního projektu realizovaného ve společnosti ČSOB Pojišťovna.

Jak na Identity Management
Stanislav Bíža, Jaroslav Antony
Autoři článku popisují zkušenosti s vybudováním systému Identity managementu pro zákazníka ze segmentu telekomunikací. Jsou popsány požadavky, které zákazník klade na Identity Management a způsob jejich řešení. Článek popisuje komponenty implementovaného řešení, navržený systém a postup implementace.

Jak na ORION identitu?
Jiří Bořík
případová studie

Co se dělo v zákulisí
Jan Okrouhlý
Hlavním tématem této případové studie je přechod od zastaralé technologie platebních karet s magnetickým páskem k čipovým platebním kartám. Článek přibližuje problematiku vydávání platebních čipových karet, jejich technologické přínosy a vliv mezinárodních platebních asociací na tento proces.

Bezpečnost dat - bolestné probuzení
Jan Tolar
Článek popisuje, a to na podkladě realizovaného projektu, nejčastější úskalí spojená s ochranou dat jako zásadního aktiva moderních společností. V jednotlivých částech případové studie jsou postupně probírány hlavní problémy spojené se zajišťováním bezpečnosti dat, zejména pak role lidského faktoru, komunikace a změn v chápaní dané problematiky, které se v celkové kontextu jeví jako klíčové.

Bezpečnost elektronických pasů – část II
Zdeněk Říha, Petr Švenda, Václav Matyáš
Elektronické pasy budou v zemích EU nejpozději v roce 2009 obsahovat i otisky prstů. Tyto však budou muset být chráněny protokolem rozšířeného řízení přístupu. Rozšířené řízení přístupu je založeno na návrhu německého BSI a spočívá na dvoustupňové architektuře PKI. Článek diskutuje tuto verzi rozšířeného řízení přístupu i jiné teoreticky možné alternativní přístupy.

Quo Vadis ITIL? – část V
Vladimír Kufner
V předchozím článku této série byly popsány časté mýty vzniklé okolo ITIL, zde jsou popsána bolavá místa verze V2 a důvody pro její revizi. Článek obsahuje oficiální výhrady vůči ITIL V2 zjištěné OGC (Key Findings), hodnocení jednotlivých knih a osobní hodnocení uplynulých let ITIL. V závěru obsahuje konkrétní návrhy, jak situaci zlepšit.

PR Altron - Technologická infrastruktura datových center
PR IBM - Jak bezpečný je Gepard?
PR Secunet - Jak na klasifikované informace?


Vytisknout