DSM 1

Image
Hlavní téma: Bezpečnostní nástroje a systémy.
VYŠLO: 10.03.2008

INTERVIEW
JAROSLAV DOČKAL
ŠÉFREDAKTOR DSM DISKUTUJE S RYANEM BORGEM O BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZE APLIKACÍ.

PRÁVNÍ PORADNA
NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDAJÍ RENOMOVANÍ ODBORNÍCI NA POČÍTAČOVÉ PRÁVO.

CO NAPOVĚDĚL PSIB ČR ’07
VIKTOR SEIGE, LUKÁŠ MIKESKA
Článek seznamuje s výsledky průzkum stavu informační bezpečnosti v České republice prováděného v roce 2007. Již popáté použitá stejná základní metodika jeho provedení vytvořila dobré podmínky pro hodnocení vývojových trendů. V závěru článku jsou vzájemně porovnány výsledky tohoto průzkumu s výsledky obdobného průzkumu provedeného v roce 2006 na Slovensku.

BARRACUDA
PAVEL KLIMEŠ
Článek popisuje základní charakteristiky antispamového systému Barracuda, který poskytuje silné, snadno použitelné a cenově dostupné řešení eliminace nevyžádané pošty a virové infekce. Přehledně uvádí jeho klady i problémy při zavádění a provozu. Výsledky srozumitelně dokládá statistickými údaji z praktického nasazení.

NETRADIČNÍ ANTISPAMOVÉ ŘEŠENÍ
JAN RAFAJ
Článek popisuje základní vlastnosti programu GNU Mailfromd použitého pro filtraci nevyžádané pošty v podmínkách univerzitního prostředí. Snaží se čtenáři přiblížit některá úskalí, se kterými se autor setkal při výběru vhodného filtračního softwaru využitelného na poštovní bráně a popisuje zkušenosti autora s jeho nasazením. Nabízí pohled na alternativní řešení, které může být základem nebo vhodným doplňkem tradičně používaných postupů v oblasti serverové filtrace spamů na bázi software Sendmail nebo Postfix.

HROZBY BEZPEČNÉMU PROVOZU IT
PETR DING
Článek popisuje základní prvky kritické síťové infrastruktury datového centra, systém jeho monitoringu a základní modely provozu. Jsou zde popsány dvě základní oblasti monitoringu  v oblasti NCPI a dva modely úspěšného provozování datového centra. Článek upozorňuje na nutnost pečlivé analýzy provozu datového centra a nezbytnost jeho obsluhy kvalitním personálem, schopným sladit organizační opatření s praktickými provozními otázkami.

ZÁLOHOVÁNÍ NA PÁSKÁCH ANO Č I NE?
JAN VRŠOVSKÝ
Článek rozebírá problematiku zálohování – volbu médií, schéma zálohy, zabezpečení. Zvláště se zaměřuje na vysvětlení základních rozdílů mezi tradičním zálohováním na magnetické pásky a novou konkurencí v podobě pevných disků; vše rozebírá z hlediska kapacity, rychlosti, spolehlivosti a bezpečnosti. Dále shrnuje vlastnosti specifické pro pásky a uvádí stručný přehled jejich typů, výrobců a základních vlastností.

JAK KOMPRIMOVAT LIDSKOU ŘEČ
IVANA ŠVARCOVÁ, VÍT LIDINSKÝ
Klasické textové dokumenty dnes v některých oblastech střídají dokumenty multimediální. Jsou to například záznamy hovorů call-center, záznamy z konferencí, net-meetingů nebo také odposlechy. Z hlediska dlouhodobého uchovávání těchto dokumentů mají zvukové záznamy mnohá specifika, která je za potřebí vyřešit. Hlavním problémem je jejich velikost a možná ztráta průkaznosti záznamů při jejich ztrátové kompresi. Článek přináší výsledky praktických testů v oblasti možností komprese zvukových záznamů.

QUO VADIS ITIL? – ČÁST VIII
VLADIMÍR KUFNER
Článek shrnuje nejdůležitější vlastnosti jednotlivých standardů a norem pro správu služeb (ITSM), porovnává je s ITIL, zdůrazňuje jejich silné i slabé stránky a navrhuje jejich možné kombinované použití v praxi.

REPORTÁŽE Z UDÁLOST Í SPOJENÝCH S DSM
KONFERENCE SOUČASNOST A BUDOUCNOST KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, PŘEDSTAVENÍ PSIB’07 A AKADEMIE ICT MANAGEMENTU.

S AR I TAKANENENEM O FUZZINGU
Ari Takanen je spoluzakladatel a CTO finské společnosti Codenomicon produkující nástroje pro testování bezpečnosti softwaru. Po absolvování univerzity v Oulu roku 1998 se zaměřil na řešení bezpečnostních problémů komunikačních protokolů. Svoji kariéru zahájil výzkumem v rámci projektu PROTOS, v jehož rámci byly zkoumány nedostatky implementací vybraných protokolů – především SNMP. Je spoluautorem loni vydané knihy snázvem „Securing VoIP Network“, pravidelně přednáší na významných odborných konferencích i předních světových univerzitách. Na téma fuzzingu s ním hovořil šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal.

KŘEST PŘÍRUČKY MANAŽERA VIII
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PODZIMNÍ AKCE ČASOPISU DSM.

RECENZE PRODUKTU: SIDEWINDER
MIROSLAV ŠTOLPA
Článek seznamuje s parametry jednoho z nejlepších zabezpečovacích zařízení určených pro ochranu sítě – firewall Sidewinder. Uvádí přehled typů, jejich vlastnosti a podstatu patentovaných technologií. Dále popisuje praktické zkušenosti z jeho instalace a provozu, které jsou doplněny výsledky provedených zátěžových testů.

PR SECUNET – SINA – JEDINEČNÁ RODINA KRYPTOGRAFICKÝCH PROSTŘEDKŮ
PR SERVODATA – NOVÉ ŘEŠENÍ PODNIKOVÉ INFRASTRUKTURY
PR SGI – TŘETÍ NEJVĚTŠÍ SUPERPOČÍTAČ ROZBĚHNUT ZA 48 HODIN. KLASTR!


Vytisknout