DSM 3

Image
Hlavní téma: Disaster Recovery, ochrana soukromí.
VYŠLO: 26.09.2008

Interview
Jaroslav Dočkal
RNDr. Karel Neuwirt vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci, v letech 2000-05 byl předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů, rovněž zastupoval ČR v pracovní komisi pro ochranu dat při Evropské komisi a byl místopředsedou projektové skupiny pro ochranu dat Rady Evropy. V současnosti zastává pozici komisaře Rady Evropy pro ochranu dat. O ochraně osobních údajů v DSM publikoval již před pěti lety (viz. číslo 6/2003 str. 18-22). a nyní se ke stejnému tématu dostává v interview se šéfredaktorem DSM Jaroslavem Dočkalem.

Právní poradna
Na otázky čtenářů odpovídají odborníci z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.

Co ovlivňuje programy BCM
Tereza Mayerová
Studie na téma aktuální trendy v oblasti Business Continuity Management.
Objevují se nové druhy rizik a klesá tolerance vůči přerušení provozu. Společnosti proto přehodnocují svoji schopnost reagovat na krizové situace a snižovat s nimi související budoucí možná rizika. Chtějí chránit své zaměstnance a chápou, že to, jak dokážou zabezpečit a uspokojit své zákazníky, představuje základní faktor, který je zvýhodňuje před konkurencí. Nová studie sítě poradenských společností KPMG a časopisu Continuity Insight shnuje poznatky o tom, jak společnosti reagují na aktuální trendy v oblasti řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management - BCM)

Do Čech přichází phion
Jaroslav Dočkal
Akcie této polečnosti se sídlem v rakouském Innsbrucku jsou obchodovány na vídeňské burze. Společnost phion nabízí produktové portfolio, které pokrývá všechny relefantní bezpečnostní aspekty: od ochrany na perimetru přes bezpečné a vysoce přístupné připojení poboček až po ochranu před nebezpečným obsahem a ochranu interní sítě. S Peterem Perdichem, Channel Account Managerem phionu pro oblast střední a východní Evropy, hovořil šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal.

Možnost ochrany kritických dat
Ondřej Bláha
Článek popisuje vlastnosti moderních zálohovacích řešení a nejnovější trendy v ochraně dat. Uvádí dále standardy a doporučená nastavení ochrany Disaster Recovery. Upozorňuje na neblahost podcenění této problematiky na chod firmy a význam znalosti způsobů, jak se situacím ztráty dat vyvarovat a jak se v takovém případě chovat.

Aktuálně o firmě loňského roku
Společnost Cisco získala od nějvětší mezinárodní profesní organizace odborníků na informační bezpečnost - Asociace pro bezpečnost informačních systémů (ISSA) titul Firma roku 2007. Oceněna byla za podíl na zvyšování bezpečnosti informačních systémů a rozvoj oboru informační bezpečnosti.

Plánování Disaster Recovery - část I
Michal Mikulík
Článek přináší vymezení účelu Disaster Recovery plánů v širších souvislostech a dále se podrobně zabývá formální stránkou tohoto typu dokumentů. Diskutuje vztah mezi pojmy Disaster Recovery a Business Continuity plán, upozorňuje na užitečnost analýzy rizik pro vytváření plánů obnovy a vysvětluje, pro koho jsou tyto plány určeny.

Pravdy a mýty o BCM
Luboš Číž
Článek obsahuje krátké zamyšlení nad stavem plánů obnovy funkčnosti informačních systémů v České republice, jeho hodnocením z různých úhlů pohledu a pokus o pragmatická doporučení, aby byl plán obnovení funkčnosti opravdu funkční a fungující.

Interview s profesorem Alfredem Büllesbachem
Jaroslav Dočkal
Prof. Dr. Alfred Büllesbach přednáší aplikovanou a právní informatiku na Univerzitě v Brémách. Ochraně osobních údajů se věnoval na řadě pozicích v Německu, mj. jak státní komisař spolkové země Brémy či zplnomocněnec na ochranu osobních údajů koncernu Daimler AG. V rámci konference IS2 rovněž poskytl krátké interview šéfredaktorovi DSM Jaroslavu Dočkalovi.

Pečať súkromia
Jozef Vyskoč
Článok přináša stručný popis projektu "Európskej pečate súkromia", ktorý si kladie za cieĺ pripraviť a odskúšať koncept celoeurópskeho certifikátu potvrdzujúceho súlad IT produktov služieb podporovaných IT s európskymi smernicami pre súkromie a ochranu osobních údajov.

Interview s Tuomasem Aurou
Jaroslav Dočkal
Doktorát získal na Technické univerzitě v Helsinkách v roce 2000. Od té doby se věnuje bezpečnosti sítí a softwaru v Microsoft Research v Cambridge. Zároveň je profesorem Technické univerzity v Helsinkách a přednáší bezpečnost sítí na University College London. V rámci konference IS2 i on poskytl interview šéfredaktorovi DSM Jaroslavu Dočkalovi.

EDI archiv podle EAL2 - část II
David C. Hájíček, Zdeněk Seeman, Pavel Vondruška
Druhá část dvoudílného článku rozebírá, jak byla při vývoji projektu Archiv EDI zpráv aplikována norma ČSN IS/IEC 15408. Postupně je v něm popisováno, jak byly zpracovány funkční specifikace, návrh na vyšší úrovni, provozní dokumentace, testy bezpečnosti a audit souladu. V závěru článku je upozorněno na úskalí, na která autoři článku při řešení projektu narazili.

Ambiciózní společnosti usilují o certifikáty
Přehled nově získaných certifikátů, s jejichž pomocí firmy bojují o zákazníky.

Quo Vadis ITIL? - část X
Vladimír Kufner
Článek se zabývá obecnými doporučeními pro přípravu projektu implementace ITIL. Zaměřuje se na stanovení cílů, vyhodnocení stávajícího stavu, způsobem, jak zainteresovat a zaujmout obchodní útvary a kterými procesy při implementaci začít. Zabývá se také úlohou vedení IT a vedení obchodních útvarů při implementaci ITIL.

Interview s Matthewem Pemblem
Jaroslav Dočkal
Již řadu let působí jako bezpečnostní manažer, architekt a konzultant, který se specializuje na řízení incidentů a boj proti podvodným  jednáním zejména v oblasti informačních technologií. Má zkušenosti hlavního bezpečnostního architekta Royal Bank of Scotland, nyní pracuje pro řadu soukromých i vládních organizací v oblasti internetové kriminality a počítačových forenzních šetření. A i tento zkušený bezpečnostní expert poskytl na letošní konferenci IS2 interviw šéfredaktorovi DSM Jaroslavu Dočkalovi.

eGovernment bezpečně - V. Lidinský a kol.
Recenze knihy:  Ivan Goldšmíd

PR Bull - Fault-Tolerant - přítel, který nezradí
PR SGI - Služby a data s trvalou dostupností
PR IBM Slovensko - Disaster Recovery v malom s veľkým dopadom

Virové hrozby v letních měsících
Statistika celosvětových internetových hrozeb ovládá již několik měsíců metla hráčů online her a uživatelů virtuálních světů, trojský kůň Win32/PSW.OnLineGames. České prostředí se od celosvětových trendů skoro vždycky liší a ani tentokrát tomu není jinak - lokálním statistikám védodí agresivní adware Virtumonde.

Information Security Summit (IS2)
Fotoreportáž z 9. ročníku konference


Vytisknout