DSM 2

Image
Hlavní téma: Servisně orientovaná architektura (SOA) a biometrie.
VYŠLO: 18.06.2009

INTERVIEW S JANEM KAMENÍČKEM A PETEREM WEBEREM
Jan Kameníček je generálním ředitelem HP Česká republika, Peter Weber generálním ředitelem HP Slovakia. Rozhovor pro DSM připravili šéfredaktor časopisu Jaroslav Dočkal a Martina Vyskočová, ředitelka slovenského zastoupení DSM.

REFERENČNÁ SOA ARCHITEKTÚRA
MICHAL MALIARIK
Opis referenčnej SOA (servisne orientovanej architektúry), jej základných komponentov a konceptov. Zároveň na príklade procesu návrhu a implementácie novej aplikácie vysvetľuje niektoré výhody a rozdiely medzi konvenčným prístupom a servisne orientovaným prístupom.

KOMU MÁ SLOUŽIT SOA?
RADEK ŠULC
Vysvětlení, jak může servisně orientovaná architektura přinést užitek byznysu díky fl exibilní podpoře obchodních procesů. Autor shrnuje typické faktory, které budování IT infrastruktury na základech SOA umožňují a které mu brání. Důraz je kladen na společné cíle a společné úsilí IT a byznysu.

DETEKCE ŽIVOSTI PRSTŮ
MARTIN DRAHANSKÝ, DANA LODROVÁ, FILIP ORSÁG, EVA BŘEZINOVÁ
Popis dvou nových patentovaných metod detekce živosti pro biometrické systémy využívající snímání otisku prstu. První metoda je založena na použití kamery s makroobjektivem, druhá předpokládá použití laserového modulu na měření vzdálenosti; pro obě je však používána speciální optická lavice. Článek je především zaměřen na testy obou metod a jejich srovnání. V textu jsou také zmíněna onemocnění kůže, která mohou způsobit nerozpoznání oprávněného uživatele.

ŠÍŘENÍ SPAMU JE STÁLE ČASTĚJŠÍ
Za použití údajů ze statistického systému ESET ThreatSense.Net je v článku hodnocen trend virových hrozeb ve světě i České republice.

ZDRAVÝ NEMOCNÝ ELEKTRONICKÝ PAS
LUDĚK RAŠEK
Kritické zamyšlení nad peripetiemi praktické realizace bezpečnosti v české kotlině vychází z vlastních zkušeností i zážitků autora. Cílem je nevážnou až sarkastickou formou pobídnout čtenáře k zamyšlení se nad věcmi, které zase tak veselé nejsou.

UTAJOVÁNÍ DAT V SOUBOROVÝCH SYSTÉMECH
ROMAN ŽILKA
Pojednání o utajování dat za pomocí steganografi ckých souborových systémů. Obsahuje výklad funkčních principů, který nespoléhá na důkladné předchozí znalosti o organizaci informace na datových nosičích, postupuje iterativně od čistého disku a obyčejného souborového systému až po komplikovanější stegosystém typu TrueCrypt. Teorii doplňuje ryze prakticky pojaté pojednání o věrohodné popiratelnosti (plausible deniability) dat uložených v podobném bezpečnostním systému.

RECENZE KNIHY - ELEKTRONICKÝ PODPIS A JEHO APLIKACE V PRAXI
Profesor Vladimír Smejkal doporučuje knihu Petra Budiše jako dobrou úvodní příručku pro uživatele elektronického podpisu.

ÚSKALÍ PKI V PRAXI – ČÁST II.
DANIEL KOUŘIL, MICHAL PROCHÁZKA
Shrnutí několikaleté zkušenosti s nasazováním infrastruktury PKI v rozsáhlém distribuovaném prostředí, tzv. gridu. Řada problémů, které jsou v článku diskutovány, nejsou u menších systémů viditelné – začínají se projevovat až když rozsah infrastruktury přeroste určitou hranici.

RECENZE KNIHY - KYBERNETICKÁ KRIMINALITA
Jaroslav Dočkal hodnotí knihu Václava Jírovského jako vhodnou pro širokou oblast
čtenářů, kteří se začínají zajímat o oblast počítačové a internetové kriminality.

KRIMINALITA V PROSTŘEDÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A NOVÝ TRESTNÍ ZÁKONÍK
VLADIMÍR SMEJKAL
Dnem 1.1.2010 nabývá účinnosti nový trestní zákoník, zákon č. 40/2009 Sb. Mění základní principy trestní odpovědnosti a obsahuje mnoho nových skutkových podstat. Platí to i o oblasti kriminality v prostředí informačních systémů, kde navazuje na Úmluvu Rady Evropy o počítačové kriminalitě a vytváří prostor pro postih pachatelů, které doposud nebylo možno postihnout.

INFORMACE PARTNERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ
Ze života společností CACIO, ČIMIB, ČIIA EAS CZ, ISACA Czech Republic Chapter, ISACA Slovensko.

PR O2 - OCHRANA DAT VE SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA O2
Rozbor způsobu, jímž se společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se rozhodla chránit data uložená v přenosných zařízeních.
PR SGI - ŘÍZENÉ HIERARCHICKÉ UKLÁDÁNÍ DAT V LINUXU
Popis robustního systému ukládání dat třídy HSM (Hierarchical Storage Management).


Vytisknout