DSM 1

Image
Hlavní téma: Bezpečnost sítí a cloud computingu, bezpečnostní dohledy.
VYŠLO: 10.03.2011

Interview s předsedou představenstva akciové společnosti ČD Telematika
[článek na straně 6]

Ing. Jurajem Rakovským, MBA
ČD Telematika se specializuje na sektor železniční dopravy a rovněž nabízí outsourcing širokého spektra informačních technologií. S předsedou představenstva této společnosti diskutoval šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal.

Bezpečnostní certifikace Cisco
[článek na straně 9]
Jaroslav Dočkal

Společnost Cisco poskytuje certifikace v sedmi oblastech: směrování & přepínání, návrh sítě, síťová bezpečnost, poskytování služeb, operace poskytovatelů služeb, hlasové služby, bezdrátové sítě. Článek se zaměřuje na bezpečnostní certifikace úrovně CCNA, CCNP a CCIE.

Bezpečnostní nástrahy protokolu IPv6
[článek na straně 10]
Martin Elich, Pavel Čeleda

Nástup protokolu IPv6 je spojen s novými bezpečnostními hrozbami. Článek seznamuje s praktickými zkušenostmi s používáním tohoto protokolu a doporučeními pro jeho zavádění s ohledem na bezpečnost.

Jak sledovat zranitelnosti na 50 000 strojích
[článek na straně 14]
Daniel Kouřil, Michal Procházka

Článek zdůrazňuje nutnost bezpečnostních aktualizací v rozsáhlých distribuovaných prostředích a popisuje systém Pakiti. Jde o volně šiřitelný software, který umožňuje sledovat stav bezpečnostních aktualizací a detekovat stroje, které jsou napadnutelné konkrétním známým exploitem.

DNSSEC
[článek na straně 18]
Radim Peša, Bohuslav Moučka

Protokol DNSSEC byl vytvořen s cílem eliminovat bezpečnostní slabiny protokolu DNS. V článku je vysvětlen princip DNSSEC a uveden příklad jeho jednoduché konfigurace.

Chce bezpečnostní manažer cloud?
[článek na straně 22]
Jan Mikulecký

Cloud computing nabízí nový způsob využívání informačních technologií, a tím přináší i nové bezpečnostní hrozby, které je nutné pokrýt. Bezpečnostní manažer musí znát všechna potenciální rizika a možnosti jejich zvládání. Cloudu není možné se vyhnout, a proto článek uvádí, jak kontinuálně budovat důvěru v cloud a maximálně využívat jeho potenciálu.

Interview s Blakem Sallé
[článek na straně 26]
Blake Sallé je viceprezidentem celosvětového prodeje společnosti Cisco. V prostorách českého zastoupení společnosti s ním na téma nových koncepcí a technologií Cisco diskutoval šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal.

InfoStream – program pro důvěryhodnou evidenci digitálních dokumentů
[článek na straně 28]
Vladimír Smejkal, Jindřich Kodl

Odborníci hodnotí aplikaci firmy Altairis, s.r.o., pro vytváření a údržbu časových razítek pro elektronické dokumenty. V článku jsou uvedeny jak praktické zkušenosti z testování produktu, tak jeho bezpečnostní charakteristiky.

Interview s Ing. Oskarem Mackem
[článek na straně 32]
Šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal diskutoval s největším odborníkem Ministerstva vnitra ČR pro oblast dlouhodobého bezpečného uchovávání dokumentů v digitální podobě.

K řešení autorizace přístupu do internetového bankovnictví
[článek na straně 34]
Petr Janda, Jiří Kaplický

Případová studie procesu ověřování identity při vstupu do internetového bankovnictví Mojebanka. Článek se zabývá hledáním vhodného kompromisu mezi náklady, bezpečností a uživatelskou přívětivostí řešení.

Generátory náhodných čísel
[článek na straně 36]
Václav Valenta

Existují některé náhodné fyzikální jevy, jež lze v principu použít v hardwarových generátorech náhodných čísel. Článek popisuje princip a vlastnosti několika různých generátorů, které se v praxi skutečně používají.

Lesk a bída elektronických voleb – část I
[článek na straně 40]
Michal Altair Valášek, Vladimír Smejkal, Jindřich Kodl

Článek se zabývá problematikou elektronických voleb. Popisuje stávající způsoby a zkušenosti s jejich prováděním. Diskutuje se o otázce smyslu a cílů elektronických voleb a jejich srovnání oproti stávajícímu způsobu.

Virová stránka - Nebezpečný rozmach na sociálních sítích
[článek na straně 45]
Společnost ESET každý měsíc vydává přehled nejrozšířenějších počítačových hrozeb. Naposledy byla v DSM na jejich podkladě hodnocena situace za období od září do října loňského roku, nyní jsou hodnoceny další tři měsíce, a to do letošního ledna.

Články na stranách 10–44 prošly odbornou oponenturou redakční rady DSM.


Vytisknout