DSM 4

Image
Hlavní téma: Forenzní šetření.
VYŠLO: 5.12.2011

Interview s pplk. Ing. Magdalenou Klomfarovou
[článek na straně 6]
S pracovnicí oddělení počítačových analýz Kriminalistického ústavu Praha o její práci diskutoval šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal. 

Forensic Readiness je hudbou budoucnosti
[článek na straně 10]
Marián Svetlík
Forensic Readiness je oblast, která, nehledě na svůj lehce exotický název, umožňuje jiný pohled na účelné využití různých dat a metadat ve prospěch organizace. Článek popisuje základní principy, ale i úskalí implementace Forensic Readiness v našich podmínkách. 

Forenzná analýza a bezpečnosť mobilných telefónov
[článek na straně 14]
Adrián Kováč, Miloš Orgoň
SIM karta mobilného telefónu predstavuje samostatný mikropočítač starajúci sa o identitu užívateľa v mobilnej sieti. Čo všetko dokáže SIM karta o vás a o spôsobe použitia vášho mobilného telefónu prezradí, sa dozviete práve v tomto článku. 

Současné možnosti boje proti počítačové kriminalitě
[článek na straně 18]
Vladimír Smejkal
Cesta od okamžiku spáchání trestného činu k potrestání pachatele je dlouhá a z mnoha důvodů nemusí být vůbec zrealizována. Řada skutků, které by mohly být trestnými činy, zůstává policií či poškozenými neodhalena nebo vůbec není oznámena. Úmluva Rady Evropy o počítačové kriminalitě zavedla zcela nové skutkové podstaty, problémem ale zůstává, jak tyto trestné činy odhalovat. 

Certifikáty nejenom pro podpis
[článek na straně 24]
Michal Altair Valášek, Vladimír Smejkal 
Článek se zabývá problematikou certifikátů českých akreditovaných certifikačních autorit. Analyzuje technologické a právní možnosti jejich použití pro další účely mimo elektronický podpis, zejména pro šifrování a autentizaci. 

WPA2: Útoky z vnútra siete
[článek na straně 30]
Petr Hanáček, Matej Kačic
Článok podrobne popisuje zraniteľnosť šifrovacieho kľúča používaného pre všesmerovú komunikáciu a následne predstavuje dôsledky tejto zraniteľnosti v podobe možných útokov. 

Formáty pro zaručené elektronické podpisy – část III
[článek na straně 34]
Libor Dostálek  
Vzhledem ke své finální podobě má formát PDF z elektronických formátů nejblíže k listinné podobě. Otázkou ale je, v jaké podobě a kam u něj umístit elektronický podpis. 

Web Application Firewall
[článek na straně 38]
Petr Břehovský 
Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s možnostmi, které mu může poskytnout aplikace založená na levném webovém aplikačním firewallu. Výklad je ilustrován na open source WAF ModSecurity. 

Recenze knihy Ondrej Strnád: Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti
[článek na straně 42]
Jaroslav Dočkal 
Kniha si klade za cíl formulovat určitou teorii řízení informační bezpečnosti, která dosud nebyla popsána v dostupné literatuře. Neřeší technologické aspekty a pouze okrajově se dotýká právních aspektů informační bezpečnosti. 

Články na stranách 10–42 prošly odbornou oponenturou redakční rady DSM.


Vytisknout