DSM 4

Image
Hlavní téma: Koncepční, organizační a právní problémy počítačové bezpečnosti.
VYŠLO: 6.12.2012

Interview s profesorem Martinem Gillem
[článek na straně 6]
S ředitelem britské společnosti Research and Consultancy International, specializující se na oblasti řízení bezpečnosti a řízení rizik, hovořil šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal.

Interview s Dr. Markusem Schmallem
[článek na straně 10]
Šéfredaktor DSM na konferenci IS2 vyzpovídal i dalšího odborníka v oblasti počítačové bezpečnosti, tentokrát z německého T-Mobile. Otázky byly zaměřeny na praktické zkušenosti z širšího použití honeypotů.

Bezpečnost registru obyvatel
[článek na straně 14]
Ondřej Steiner
Zavedením základních registrů vznikla jedna velká centrální databáze osobních a referenčních údajů, u které musí být bezpodmínečně zajištěna její bezpečnost. Jde o kombinaci bezpečnostních opatření jak na úrovni jednotlivých registrů, tak zejména na úrovni celkové architektury a funkčnosti základních registrů. Toto se zejména týká registru osob, o jehož bezpečnosti pojednává tento článek.

Ochrana osobních údajů a osobnosti ve světle pracovněprávních vztahů
[článek na straně 18]
Veronika Chlpeková
Problematika ochrany osobních údajů a ochrany osobnosti je dnes velice aktuálním tématem. Autorka se zaměřuje na oblast pracovněprávních vztahů a aby byly její úvahy snadněji uchopitelné, jsou některá obecná pravidla vysvětlena na konkrétních příkladech. V článku je zároveň popsáno, jaké nároky náleží osobě, jejíž osobní údaje byly neoprávněně zpracovány či do jejíž osobnosti bylo neoprávněně zasaženo.

Čeká nás po vzestupu datových úložišť jejich pád?
[článek na straně 22]
Michal Beluský
Článek zběžně analyzuje legalitu specifického chování spočívající ve stahování obsahu chráněného autorským právem z webových služeb zvaných datová úložiště. Tento typ chování je srovnáván s podobnou aktivitou využívající služby zvané BitTorrent. Článek pokračuje komentářem zabývajícím se současným stavem týkajícím se služeb typu datových úložišť a končí úvahou de lege ferenda.

Certifikace na ITIL 2011
[článek na straně 25]
Vladimír Kufner
Další část série krátkých článků o vhodných certifikacích pro naše čtenáře popisuje aktuální kvalifikační schéma a přehled v současnosti dostupných certifikací ITIL.

Bezpečnost telefonních ústředen na bázi VoIP
[článek na straně 26]
Vladimír Toncar
Slabě zabezpečená VoIP ústředna se může stát důvodem podstatných finančních ztrát. Článek popisuje typický scénář útoku a předkládá přehled vhodných bezpečnostních opatření.

Zadávací kritéria veřejných zakázek v ICT – část II
[článek na straně 30]
David C. Hájíček
V předešlé části článku se diskutovalo o problematice kvalifikačních a hodnotících kritérií používaných ve veřejných zakázkách se zaměřením na kvalifikační kritéria. V tomto díle najde čtenář pokračování obsahující diskusi o hodnotících kritériích, která jsou v zadávacích řízeních používána, a nejčastějších prohřešků proti zákonu o veřejných zakázkách. Rovněž se čtenář seznámí s možnostmi ochrany uchazečů, jsou-li přesvědčeni, že k porušení zákona došlo.

ITIL V3, edice 2011 – část IV
[článek na straně 34]
Vladimír Kufner
Autor ve finální části shrnuje pětileté zkušenosti s nasazením ITIL ve verzi 3. Začíná nejprve s negativy − typickými problémy, nedostatky ITIL a podceněnou úlohou lidského faktoru. Pokračuje s porovnáním plánovaných cílů aktualizace ITIL a reality. Autor uvádí aktuální procento adopce ITIL a hlavně reálně dosažených výhod implementace. V neposlední řadě shrnuje další standardy třetích stran, se kterými se ITIL často kombinuje, aby se dosáhlo synergických efektů. Článek uzavírá autorova predikce, jak se bude tento standard vyvíjet v budoucnu.

Zajištění integrity archivu
[článek na straně 40]
Marta Vohnoutová, Rudolf Vohnout
V prvním ze série dvou článků bude ve stručnosti probrána teorie provázaných hašů. V druhé části článku, která vyjde v příštím čísle, bude představen produkt určený pro elektronické archivy založený na této teorii.

Virová stránka
[článek na straně 46]

Články na str. 12–24, 26–43 prošly odbornou oponenturou redakční rady DSM.


Vytisknout