DSM 1

Image
Hlavní téma: Nové přístupy k bezpečnosti ICT.
VYŠLO: 12.03.2013

Interview s Davidem Pavlisem
[článek na straně 6]
S generálním ředitelem společnosti Javlin, která vyvinula vlastní platformu pro datovou integraci, hovořil šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal.

Správa identit a řízení přístupu v prostředí cloudových aplikací
[článek na straně 10]
Marek Kumpošt
Článek je věnován možnostem správy identit ve světě cloudových služeb. Přechod se správou identit k externímu poskytovateli je složitou procedurou, která vyžaduje pozornost s ohledem na zabezpečení a přenos citlivých dat. V článku jsou uvedeny možnosti, které jsou v této oblasti v současné době dostupné jak pro firemní sféru, tak pro běžné uživatele.

IS ORG v rámci systému základních registrů
[článek na straně 14]
Eva Vrbová
Článek vysvětluje způsob identifikace fyzických osob v systému základních registrů a popisuje vlastnosti nově navržených bezvýznamových identifikátorů ZIFO a AIFO. V článku je rovněž podrobně vysvětlen způsob generování identifikátorů a nastíněny bezpečnostní aspekty, které mohou ovlivňovat životní cyklus identifikátorů.

COBIT 5 for Information Security
[článek na straně 18]
Luděk Novák
COBIT 5 for Information security je nová metodika určená pro strategické a operativní řízení informační bezpečnosti, kterou vydala ISACA v loňském roce. Metodika navazuje na rámec COBIT 5, který rozšiřuje o oblast informační bezpečnosti. Základem komplexní metodiky je sedm v článku popisovaných umožňovatelů, které postihují principy, procesy, organizační struktury, kulturu, informace, služby a lidský faktor.

Bezpečnost HTML5
[článek na straně 22]
Zdeněk Říha, Jaroslav Dočkal
Po řadě let se připravuje nová verze HTML. Článek se věnuje některým bezpečnostním aspektům HTML5. Všímá si nových značek, uvolňování politiky Same Origin Policy, nových vlastností značky IFRAME a zmiňuje některé útoky demonstrované za pomoci HTML5.

Není PDF/A jako PDF/A
[článek na straně 26]
Libor Dostálek, Iva Dostálková
S nárůstem množství elektronicky podaných dokumentů vzniká větší a větší potřeba dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů. Stále aktuálnější je volba formátu, ve kterém bude dokument věrně čitelný i po letech. Pro textové dokumenty se za takový formát dnes považuje PDF/A. S tímto formátem jsou ale spojena rizika, která jsou rozebrána v článku.

Recenze knihy autorů doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M.: e-government v České republice
[článek na straně 33]
Jindřich Kodl
První vydání E-governmentu vyšlo v roce 2006. Nyní autoři Pavel Mates a Vladimír Smejkal předkládají druhé, zcela přepracované vydání komplexně mapující stav, ve kterém se proces elektronizace veřejné správy v současné době nachází.

Monitoring zaměstnanců – část I
[článek na straně 34]
David C. Hájíček
V tomto článku je rozebrána právní úprava ochrany soukromí zaměstnanců a jsou identifikovány hlavní způsoby jeho narušování zaměstnavatelem při provádění zmiňované kontroly s důrazem na informační a komunikační technologie. Čtenář zde najde rovněž rozbor důsledků neoprávněného či nepřiměřeného zásahu do soukromí zaměstnanců.

Zajištění integrity archivu – část II
[článek na straně 38]
Marta Vohnoutová, Rudolf Vohnout
Digitální archiv zajišťuje integritu archivu a důkazy pravosti zpravidla více než jedním způsobem. Ty se pak kombinují a vzájemně doplňují. Prokázání integrity archivu jako celku i důkazy pravosti pro jednotlivé uložené dokumenty jsou zásadní pro důvěryhodnost archivu. Postupem času se vytvořily dva tábory razící dvě odlišné strategie − zastánci nekonečného přerazítkovávání uložených objektů časovými razítky a zastánci názoru, že řešení integrity archivu technickými prostředky není potřeba. V článku je naznačeno, že správná může být i třetí cesta.

Virová stránka
[článek na straně 44]

Články na str. 10–42 prošly odbornou oponenturou redakční rady DSM.


Vytisknout