DSM 1

Image
Hlavní téma: Kyberbezpečnost
VYŠLO: 14.4.2016
Články označené tímto symbolem prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Magická síla pojmu kybernetická bezpečnost
- Jaroslav Dočkal -
Úvodník DSM

Šéfredaktor diskutuje s Dušanem Navrátilem
Dlouholetý ředitel NBÚ v rozhovoru hovoří o zkušenostech s uplatňováním ustanovení zákona o kybernetické bezpečnosti v praxi, fungování spolupráce mezi vládního CERT a národního CSIRT týmu a nutnosti změn regulace v souvislosti se zapracováním evropské kyberbezpečnostní směrnice NIS. Zamýšlí se také nad problematikou vlastnictví kritické infrastruktury státu, či situací kolem dohody s USA o ochraně osobních údajů nahrazující tzv. 'Safe Harbour'.

Prováděcí předpisy k zákonu o kybernetické bezpečnosti – část V. 
- Vladimír Smejkal -
Pátá část článku navazuje na předchozí výklad vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na příkladech z praxe ukazuje různě přístupy k informačním systémům veřejné správy a požadavkům na jejich bezpečnost dle aktuálně platných zákonů a vyhlášek a popisuje také situace současné působnosti více předpisů.

Bezpečnost jako služba, nová dimenze vnímání informační bezpečnosti
- Jiří Sedlák -
V kontextu zákona o kybernetické bezpečnosti článek rozebírá možnosti poskytování informační bezpečnosti jako služby. Popisuje možné přístupy a výzvy pro subjekty s malou předchozí zkušeností se strategickým řízením informační bezpečnosti a detailněji se zabývá přístupem a přínosy služby Security Expert Center.

Mýty a pravdy - tentokrát o bezpečnosti mobilních zařízení
- Richard Michálek -
Autor rozebírá řadu panujících domněnek a 'mýtů' o zabezpečení mobilních zařízení a návrhu bezpečnostních opatření zahrnujících prostředí s mobilními prvky. Apeluje na používání zdravého selského rozumu při budování informační bezpečnosti a kritickému myšlenkovému přístupu k některým převažujícím omylům při zabezpečování citlivých informací.

Forenzní analýza mobilních telefonů – část I.
- Jakub Kothánek, Jaroslav Kothánek -
První část série článků o forenzní analýze mobilních telefonů vysvětluje právní rámec pro takovou analýzu, kritické a problematické body platné legislativy v rámci životního cyklu forenzního zkoumání. Ukazuje a prakticky popisuje právní i technické kroky, které musí expert provádějící analýzu splnit, aby mohlo dojít k platnému zajištění důkazního materiálu prostřednictvím vytěžení informací, které mobilní telefon může obsahovat.

Efektivní kybernetická obrana – hledáme kvalitní obránce – část II.
- Pavel Klimeš -
V dalším díle miniseriálu o kybernetické obraně se článek věnuje nelehkému úkolu budování a posilování bezpečnostních týmů. Autor popisuje odborné požadavky kladené na členy moderních a efektivních bezpečnostních týmů a způsoby, jak takové odborníky získávat, vychovávat a také příslušně motivovat. Článek rovněž ukazuje možné kariérní cesty, které dnes ve světě kybernetické bezpečnosti mohou fungovat.

Rubriky

  • Virová stránka
  • Metamorfosa
  • Etika komunikace mezi veřejnou a privátní sférou aneb Komunikace a svoboda
  • Konference
  • Normy a publikace
  • Společnosti
  • Právní rubrika
  • Management summary
  • Tiráž

Vytisknout