DSM 2

Image
Hlavní téma: Digitální stopa, behaviorální analýza, blackout, ...
VYŠLO: 17.6.2019
Články označené tímto symbolem prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Fintech: inovace formy, či obsahu?
- Tomáš Nidetzký - viceguvernér České národní banky -
Úvodník DSM

Rozhovor s Jaroslavem Jakubčekem 
- Adam Lamser -
Jaroslav Jakubček působí v Evropském centru pro boj proti kyberkriminalitě, které funguje při Europolu, jako jediný zástupce z České i Slovenské republiky. Ptali jsme se ho proto především, v čem tato práce spočívá, co konkrétně je její náplní a jaké problémy v současné době řeší.

Jak uživatelé přemýšlejí o bezpečnosti v kontextu mobilního bankovnictví?
- Kamil Rečičár -
Výhody a úskalí řízení rizik, tipy jak se s ním vypořádat, aby pro organizaci bylo přínosem. 

Poskytovatelé platebních služeb podle PSD 1 a PSD 2
- Petr Doležal, Agáta Dařbujanová, Lenka Knapová -
Článek se věnuje tématu usable security. V teoretickém úvodu je představen koncept mentálních modelů a význam jejich zkoumání pro vývoj bezpečných systémů. V praktické části jsou představeny výsledky uživatelské studie autentizačních metod v rámci mobilního bankovnictví.

Bezpečnost technologií mobilního zdravotnictví (mHealth)
- Zdeněk Gütter -
Využívání mobilních aplikací ve zdravotnictví (mHealth) – jak profesionály, tak pacienty – je spojeno s mnoha otázkami týkajícími se bezpečnosti. Článek uvádí, jak různé druhy bezpečnosti ovlivňují účinnost, spolehlivost, důvěryhodnost a kvalitu mobilních aplikací v praxi. Přitom si klade za cíl podnítit diskusi mezi bezpečnostními odborníky v ČR k fenoménu mobilních aplikací, pro jehož komplexní otázky zatím v zemích EU se společným trhem neexistuje univerzální řešení.

Blackout – energetické společnosti se připravují na minimalizaci následků
- Pavel Veselka -
Pokud nastane Blackout, lidé ocení každou pomoc a informaci. Autor popisuje zkušenosti ze společných cvičení distributora elektřiny s krajskými úřady. Zdůrazňuje důležitost rychlého přenosu kvalitních informací a vzájemnou pomoc mezi lidmi a institucemi. Energetika se snaží pomoci aktivací lokálních zdrojů elektřiny.

Blockchain a bezpečnost
- Jakub Jedlinský -
Článek se zabývá tematikou bezpečnosti technologií distribuované účetní knihy (DLT) se zaměřením na blockchain. V první části se věnuje nepříliš zkoumanému tématu, a sice roli důvěry v tyto DLTs. Zohledňuje širší systémové hledisko. DLTs bývají zkratkovitě označovány jako řešení odstraňující potřebu důvěry, což je přinejmenším zavádějící. Druhá část je věnována problematice nových bezpečnostních výzev, se kterými se musejí vypořádat sami uživatelé.

Využití umělé inteligence v zabezpečení IT  
- Michal Hebeda  -
Autor popisuje vývoj a reálné využití umělé inteligence v praxi v oblasti IT bezpečnosti. Věnuje se zejména nástupu strojového učení a jeho fázím, definuje oblasti, ve kterých může umělá inteligence pomoci ve zvýšení bezpečnosti.
 
Jak na rizika – část III.
- Richard Michálek - 
Další díl seriálu „Jak na rizika“ přináší specifika analýzy a řízení rizik bezpečnosti informací, praktický přístup k realizaci a tipy na snížení pracnosti a zvýšení srozumitelnosti.

Případová studie: implementace DLP v České průmyslové zdravotní pojišťovně
- Matej Zachar - 
Případová studie nasazení Data Loss Prevention (DLP) systému přibližuje, jak může vypadat nasazení DLP v praxi. Na příkladu společnosti Česká průmyslová zdravotní pojišťovna jsou znázorněny jednotlivé části implementačního projektu od úvodní analýzy až po akceptaci uživateli a uvedení do ostrého provozu. Představena je jak architektura, tak konkrétní koncept implementace DLP do prostředí organizace.

DevOps – část IV.
- Vladimír Kufner - 
Tento článek shrnuje nejlepší praktiky v oblasti implementace DevOps, upozorňuje na časté chyby a na věci, kterým je lepší se vyhnout. Popisuje odlišné požadavky a doporučení, které jsou pro DevOps specifické, jako jsou třeba organizační struktury, procesy a role.

Celostní přístup ke kybernetické bezpečnosti
- Miroslav Nečas - 
Na kybernetickou bezpečnost nelze nadále hledět jako na problematiku ICT, ale je třeba k ní přistupovat celostně. To znamená vnímat kybernetickou bezpečnost v kontextu naplňování poslání organizace a udržování její konkurenceschopnosti, což vyžaduje posílení mezioborové komunikace uvnitř firmy a schopnost propojovat informace z ICT infrastruktury s informacemi z dalších zdrojů uvnitř i vně organizace. To je možné efektivně realizovat pomocí nadstavbové platformy, která konsoliduje informace ze SIEM systémů, monitoringu firem a osob, systémů řízení výroby a majetku a dalších informačních systémů.

Rubriky

  • Virová stránka
  • Normy a publikace
  • Informace z partnerských společností
  • Právní rubrika
  • Management summary
  • Tiráž

Vytisknout