DSM 3

Image
Hlavní téma: SCADA, DevOps, Internet of things a smart city...
VYŠLO: 24.9.2019
Články označené tímto symbolem prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Hrozba jménem kyberválka 
- Jan Bartošek - poslanec a člen Výboru pro bezpečnost předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL  -
Úvodník DSM

Rozhovor s Robertem Bigmanem 
- Adam Lamser -
Robert Bigman, který dlouhá léta pracoval v Central Intelligence Agency (CIA), se v rozhovoru rozpovídal o tom, jaká má tato práce specifika. Podělil se o to, jak se ve zpravodajské službě přistupuje k řízení rizik. Nastínil, jaké incidenty musel během své kariéry řešit. Vysvětlil, proč je jen velmi obtížně možné dosáhnout zlepšení v oblasti kybernetické bezpečnosti bez předchozího selhání, a vyjádřil se také ke stále aktuální kauze Huawei.

Řízení incidentů v souladu se současnou legislativou – část I.
- Jaromír Veber -
Miniseriál se zaměřuje na popis toho, jakým způsobem současná legislativa zasahuje do procesu řízení incidentů. Je představen obecný popis procesu řízení bezpeč-nostních incidentů, a dále jsou popsány relevantní legislativní požadavky vybraných významných zákonů (v tomto díle zákonu o kybernetické bezpečnosti) včetně popisu, ve které části procesu a jakým způsobem se uplatní. Čtenáři si tak mohou ověřit, zda jejich proces je vhodným způsobem nastaven, nebo jakým způsobem proces přizpůsobit, aby vyhovoval legislativě, která se na ně uplatňuje.

PKI v systému pro správu kryptografických klíčů – část I.
- Jiří Urbanec -
První část miniseriálu se zabývá infrastrukturou veřejných klíčů jako jednou ze služeb používaných v organizaci. Rozebírá motivaci pro vytvoření systému pro správu asymetrických klíčů a diskutuje jeho použití jako jeden z možných způsobů zvýšení pružnosti organizace v řízení asymetrických klíčů a nástroje pro vyrovnání se s roz-manitostí procesů různých PKI.

Jak na rizika – část IV.
- Petr Strnad -
Tento článek, jenž je čtvrtým dílem série věnované řízení rizik, tentokrát představuje hlavní druhy finančních rizik v bankách a nefinančních podnicích, jejich význam, metody řízení a měření a úskalí s nimi spojená.

Rozhovor s Jánem Urigou
- Michal Wojnar -
Jána Urigy, behaviorálního psychologa, který se zaměřuje na oblast byznysu, jsme se ptali, jaký je vztah kybernetické bezpečnosti a psychologie. Vysvětlil nám, proč je výhodné mít v týmu člověka, který zná principy behaviorálních věd. Popsal význam rozpoznání hodnoty informace, která je jádrem podnikatelských aktivit každé společnosti. Uvedl i praktický příklad, jak učí zaměstnance klienta uvědomit si hodnotu informací. A představil i koncept Experience Centra společnosti PwC, které vede.

Otevřená data 
- Jaroslav Tajbr -
Článek se zaměřuje na problematiku české právní úpravy otevřených dat. V úvodu autor článku seznamuje čtenáře s pojmem otevřených dat a následně uvádí, která právní odvětví a právní předpisy tuto problematiku v českém právním řádu upravují. Konkrétně se zabývá zákonem o svobodném přístupu k informacím, aspekty autorského práva i ochrany osobních údajů. V neposlední řadě autor uvádí příklady z české praxe ve využívání otevřených dat.

DevOps – část V.
- Vladimír Kufner -
Tento díl ze série článků o DevOps je zaměřen na bezpečnost v rámci DevOps („DevSecOps“). Probírá specifické zranitelnosti a možná ohrožení i největší výzvy, které DevOps pro bezpečnost IT přináší. Diskutuje, jaké další oblasti jsou DevOps ovlivněny a jaký je potenciální dopad, pokud se bezpečnost v DevOps nedaří držet pod kontrolou. V závěrečné části článek popisuje taktéž používané principy a metody.

Český telekomunikační úřad na cestě do 21. století 
- Jaromír Novák - 
Článek shrnuje vývoj telekomunikací a roli nezávislého regulátora, která se v průběhu uplynulých desetiletí měnila od dohledu nad počtem telefonních budek až po přípravu dražby frekvencí pro 5G sítě. Ve své druhé části se zaměřuje zejména na současné klíčové aktivity telekomunikačního regulátora  v České republice – ČTÚ.

Rubriky

  • Virová stránka
  • Normy a publikace
  • Stalo se
  • Konference IS2: 20 LET IS2 …bezpečnost každého z nás?!
  • Metamorfosa: Aprílové setkání
  • Informace z partnerských společností
  • Právní rubrika
  • Management summary
  • Tiráž

Vytisknout