Úvodník: Novinky, které akceleruje koronavirus

Úvodník: Novinky, které akceleruje koronavirus

Co nového nám přineslo období koronavirové pandemie? Především záplavu webinářů, jednorázových i pravidelných, některé z nich jsou dokonce interaktivní. U řady z nich si je třeba upravit časové pásmo na +6 nebo -6, případně -3, jistě tušíte, o kterých zemích píši. Ne že by dříve webináře nebyly, ale obvykle jsem je propásl v zápalu pracovních povinností. Zdá se, že nyní na ně budu mít v rámci home office a distanční komunikace letos již podruhé dostatek času. 

Screenshot 2020 10 05 at 18.49.05

Pandemie se dále stala katalyzátorem nových forem sebevzdělávání, i když v mém případě zřejmě premortálního. Učíme se nové termíny, pro příklad uvedu nanodegrády, což jsou průmyslově uznávané údaje, které externím studentům pomáhají rozvíjet jejich dovednosti. Dále mě zaujaly mikromastry, sady online absolventských kurzů zhruba ekvivalentních jednomu semestru magisterského programu na plný úvazek. Témata se zaměřují na technologie, obchod a management. Preferuji ale kybernetickou bezpečnost, jejíž výuka mě dnes živí.

Nedávno mi od EH Academy došla z této oblasti nabídka „12 in 1“ kurzů za pouhých 29 dolarů. Balíček nekoupím, na jaře jsem koupil 13 kurzů na Udemy a z nich jsem se dosud proplazil pouze čtyřmi. Navíc jsem zaplatil roční poplatky u dalších dvou pořadatelů kurzů MOOC.

Dal jsem termín „MOOC“ pod lupu www.tate.cz a bylo „nalezeno celkem 0 výsledků“, takže stručně: M (massive) vyjadřuje oslovení obrovského množství lidí, O (open) znamená, že kurzy jsou otevřené pro každého, druhé O (online) znamená, že si volit své vlastní tempo studia a C (course) vyjadřuje, že by mělo jít o ucelenou sadu videí a dalších materiálů, což ne vždy je v praxi realita.

Kurzy MOOC můžeme absolvovat pro potěšení z učení, ale i pro certifikáty. U jednoho z kurzů eDX mě poněkud mátlo jméno mé profesorky (Yin Pan), tak jsem si při druhém běhu kurzu klikl na web její univerzity: děti tam vzorně běhaly s rouškami na puse – nepochybně jsem byl v USA.

Nechápu, že firmy nevyužívají kurzů MOOC pro vzdělávání svých zaměstnanců. Např. italská Cybrary má své kurzy uspořádané do posloupností určených pro konkrétní typy pozicí. Např. pro pozici analytika bezpečnostního operačního centra (analytik SOC) lze získat potřebné znalosti z oblasti informací o hrozbách, skenování zranitelnosti, monitorování sítě, řízení rizik, kryptografie a zabezpečení aplikací a sítě. Součástí kurzu je certifikace CompTIA Security+.

Těšit se můžeme na XXI. ročník konference IS2, která proběhne 21.–22. října za jakékoliv pandemické situace: v rouškách, s odstupy atd. Bylo prokázáno, že divadelní představení představují na rozdíl od sportovních akcí minimální riziko. Takže se nebojte na konferenci přijít.

Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví


Vytisknout