Říjen: Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2021

Říjen: Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2021

Prvním říjnem začal v pořadí devátý Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti Evropské unie, který mezi občany propaguje bezpečnost na internetu a usiluje o společné posílení povědomí o kybernetických hrozbách.

UnknownUnknown

Každoroční informační kampaň o kybernetické bezpečnosti koordinuje Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpeč- nost (ENISA) a podporuje ji Evropská komise, členské státy EU, Europol, Evropská centrální banka, země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a více než 300 partnerů z veřejného a soukromého sektoru. Kampaň během jednoho měsíce propaguje nejnovější doporučení v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem budovat důvěru v online služby a podpořit občany při ochraně jejich osobních, finančních a profesních údajů na internetu.

Kampaň Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti 2021 bude pokračovat pod stejným heslem jako už v loňském roce – „Think Before U Click“ („Než klikneš, přemýšlej“) – s hashtagem #ThinkB4UClick. Stejné zůstane i obecné motto „Cybersecurity is a Shared Responsibility“ („Kybernetická bezpečnost je společná odpovědnost“).

Místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas k tomu uvedl: „Kybernetické útoky ohrožují naše podniky, naše kritické infrastruktury, naše údaje, fungování našich demokracií. Kyberzločinci využívají sebemenší zranitelnost našeho digitálního prostředí. Cílem kampaně Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti je pomoci každému získat dovednosti nezbytné k vlastní ochraně a ochraně našeho způsobu života před kybernetickými hrozbami. Heslo kampaně „Než klikneš, přemýšlej“ je zvláště tento rok pří hodnější než kdy dřív“.

Výkonný ředitel Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost Juhan Lepassaar doplnil: „Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti letos přináší občanům EU informace, které použijí ve svém každodenním životě, a poskytuje tipy, jak se chránit před kybernetickými hrozbami. Společně s členskými státy a orgány EU se snažíme posílit povědomí o těchto hrozbách a vybudovat v Evropě důvěryhodné a bezpečné kybernetické prostředí.“

Pandemie COVID-19 význam kybernetické bezpečnosti ještě zdůraznila. Proto je právě teď vzdělávání v oblasti digitální bezpečnosti klíčem k tomu, aby občané byli schopni identifikovat rizika a účinně reagovat na kybernetické hrozby.

mesic bezpecnostiLetošní kampaň bude opět zaměřena na řešení bezpečnostních otázek souvisejících s digitalizací každodenního života, kterou ještě urychlila pandemie COVID-19. Kampaň svým názvem vybízí uživatele k tomu, aby „přemýšleli, než kliknou,“ a v tomto roce představuje dvě témata kybernetické bezpeč- nosti, jež mají občanům EU pomoci rozpoznat kybernetické hrozby a připravit se na ně.

První téma se zaměřuje na „kybernetickou bezpečnost doma“ a poskytuje tipy, jak zajistit svou bezpečnost při transakcích, komunikaci, práci nebo studiu online. V jeho rámci budou sdílena doporučení ohledně správné kybernetické hygieny pro každodenní používání internetu.

Druhé téma nabízí „první pomoc“, tedy pokyny ohledně toho, co dělat v pří padě kybernetického incidentu. Cílem tohoto té- matu je povzbudit občany k sebevzdělávání o nejběžnějších kybernetických hrozbách a poskytnout návod, jak reagovat v pří padě, že se stanou obětí podvodu při nakupování na internetu, jestliže bude zneužita jejich kreditní karta nebo bankovní účet, nebo když bude napaden jejich účet na sociálních sítích. Formou rozhovorů a videí budou představeny reálné pří běhy obětí.

Kampaň Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v tomto roce spojí své síly se soutěží Evropská výzva v oblasti kybernetické bezpečnosti (European Cybersecurity Challenge).

Oficiální internetové stránky kampaně Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti najdete na adrese cybersecuritymonth.eu. Stránky shromažďují informace na téma kybernetické bezpečnosti a jejich součástí je rejstří k veřejně pří stupných akcí spojených se zvyšováním informovanosti, nebo kvíz, při němž si uživatelé mohou otestovat své znalosti, a interaktivní mapa zúčastněných zemí, která poskytuje informace o službách dostupných v každé zemi pro podání oznámení a získání poradenství v pří padě, že se někdo stane obětí kybernetického útoku.

Zdroj: https://www.enisa.europa.eu/news/ecsm-2021-pr/ cnect-2021-00359-02-00-cs-tra-00.pdf


Vytisknout