Úvodník: Nejslabším článkem kybernetické bezpečnosti je vždycky nepoučený uživatel

Úvodník: Nejslabším článkem kybernetické  bezpečnosti je vždycky  nepoučený uživatel

Moderní společnosti i jejich podnikání v dnešní době fungují prostřednictvím informačních technologií. I když se to může zdát jako přehnané tvrzení, jsou informační technologie všudypřítomné. V případě civilní letecké dopravy a zejména při poskytování služeb řízení letového provozu je pak kybernetická bezpečnost jedním z pilířů termínu „safety“, který má v našem oboru podnikání naprosto zásadní význam. Systémy, které pro naše služby využíváme, musíme umět chránit proti možným útokům zvenčí tak, abychom zajistili vždy a za všech okolností jejich dostupnost a bezchybnou činnost pro naše zákazníky.

 

A chránit se proti tomu všemu můžeme jen tak, že kontinuálně posilujeme odolnost naší provozní informační infrastruktury i celého podniku, průběžně vytváříme schopnosti a kapacity předvídání a detekce hrozeb v kyberprostoru a reakcí na ně. V tomto smyslu současně účinně spolupracujeme jako podnik s našimi klíčovými dodavateli a také se zahraničními partnery v rámci celoevropské sítě poskytovatelů služeb řízení letového provozu. Je také nezbytné si uvědomit, že se jedná o kontinuální a nikdy nekončící proces, nikoli o nějaký cílový stav. Nejdůležitější skutečností však je, že kyberbezpečnost v letectví stejně jako v jiných oborech je především o lidech. To nejlepší, co můžeme pro naši kyberbezpečnost udělat, je mít připravený dostatek odborníků a ostatních zaměstnanců, kteří v tomto smyslu budou disponovat potřebnými znalostmi a povědomím.

Screenshot 2022 10 03 at 10.58.31

Právě procesů soustavného zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti a průběžného vzdělávání zaměstnanců není nikdy dost a určitě i nás v letectví čeká ještě spousta práce. Cíle naší snahy v rámci zvyšování kybernetické bezpečnosti míří právě nejvíc na lidské zdroje. Je to běh na dlouhou trať, ale jiná cesta ke kyberneticky bezpečné společnosti nevede. Nejslabším článkem kybernetické bezpečnosti je vždy nepoučený uživatel, a proto v našich snahách nesmíme polevit

Často zmiňovanou výhodou letecké dopravy je skutečnost, že se ze svých selhání dokáže poučit, problémy analyzovat, výsledky sdílet a chyby znovu neopakovat. Tímto přístupem se letectví stalo nejbezpečnějším druhem masové dopravy. Je tedy možné označit uvedený postup za inspirující i pro budoucí vývoj a zajištění kybernetické bezpečnosti.

Ing. Jan Klas
generální ředitel
Řízení letového provozu České republiky, s. p.

 


Vytisknout