Přežití v technologickém byznysu 101: nebezpečí továrny na funkce

Přežití v technologickém byznysu 101: nebezpečí továrny na funkce

Měli jste někdy pocit, že než abyste v práci dělali něco smysluplného, uvízli jste v nekonečných výrobních cyklech? Špatná zpráva – může to být příznak práce v tzv. feature factory neboli v továrně na funkce. V žargonu produktového managementu je feature factory hanlivý výraz, který označuje firmu zaměřenou na vytváření funkcí namísto řešení problémů zákazníků. Produktové společnosti mají málokdy něco společného se skutečnou produktivitou a, navzdory termínu, s dobrým produktem. Proto je důležité si takových pracovních postupů včas všimnout a odstranit je.

produktová strategie                   CRM                feature factory                product company               TARS rámec

Stav „továrny na funkce“ může narušit celý vývojový proces a postupně zapojovat další a další týmy, dokud skutečné výsledky nenahradí „proces pro proces“. Parimatch Tech (příklad velké IT společnosti) se s tímto problémem setkala a musela jej řešit. Pravidelně provádí samokontrolu feature factory, co nejdříve odstraňuje nedostatky a má praktické rady, na co si dát pozor, které autor z vlastní zkušenosti v článku shrnuje.

Co je to „továrna na funkce“?

Koncept feature factory neboli továrny na funkce představil John Cutler, produktový evangelista společnosti Amplitude. Termín poukazuje na bezmyšlenkovitost charakteristickou pro týmy, které v reakci na rychlé změny ve světě produkují podobně rychlé novinky na místo zlepšování produktu tak, aby odpovídal potřebám zákazníků Podle názoru autora jsou nejvíce ohroženi ti, kteří se zaměřují na nápady vytvořené jednotlivci ve firmě, nikoli na nápady vytvořené na základě poznatků z cílového trhu. Továrna na funkce je pro firmy smrtící. Rychlost a kvantita postupně nahrazují kvalitu a hodnotu. Produkt, a tím i jeho konkurenceschopnost, se zhoršuje. Lidé přestávají chápat, proč dělají svou práci, a vyhoří. Pokud se továrna na funkce neléčí, může to být konec i té nejúspěšnější firmy.

Diagnóza: rozpoznání feature factory, továrny na výrobu funkcí

Továrny na funkce mají obvykle stejný soubor vlastností, mezi něž patří mimo jiné následující:

 • špatně implementované funkce
 • produkty s chybami
 • nedostatečné pochopení cílového trhu
 • chybějící retrospektiva nebo postanalýza
 • chybějící OKR

Znáte-li kritéria, není těžké zjistit, že něco není v pořádku. Pokud nezačínáte svůj pracovní den ověřováním dat, ale ošetřováním nové funkce, jste v továrně na funkce. Pokud tým nedokáže říct, proč pracuje na určitém úkolu, je také v továrně na funkce.

Na úrovni jednotlivých zaměstnanců či týmů však lze udělat jen málo. Být továrnou na funkce je záležitostí na úrovni organizace. Nejvýznamnějším a zároveň nejnáročnějším krokem je tedy rozpoznání, že problém existuje v podnikovém měřítku a je příčinou chybných rozhodnutí v týmech.

Screenshot 2022 12 4 3

Screenshot 2022 12 4 2

Léčba: reformování továrny na výrobu funkcí

Jakmile si uvědomíte, že vaše organizace je továrnou na funkce, musíte iniciovat změnu. Nejefektivnějším způsobem, jak transformaci nastartovat, je narušit nejvýraznější charakteristiku feature factory – rychlé tempo

Krok 1. – Zpomalte

Být zaneprázdněný je poměrně snadné. Vědět, jakou práci dělat a proč, stanovit si priority, udělat krok zpět a přestat přemýšlet – to je obtížné.

Abyste tuto změnu umožnili, dejte lidem pocit jistoty. Bezpečné prostředí, kde se můžete zastavit, přemýšlet, tvořit a navrhovat nápady, je pro narušení továrny na funkce zásadní. Je důležité vědět, že budete vyslyšeni, a ne že vám bude řečeno, abyste ’přestali plácat nesmysly a vrátili se k práci‘.

Uznejte právo na chyby. Je v pořádku vzít si nějaký čas na rozhodnutí, nebo dokonce odložit vydání o měsíc, dokud konečným výsledkem nebude mnohem lepší produkt.

Krok 2. – Pořiďte si správnou sadu nástrojů

Aby lidé mohli přemýšlet, vytvářet a navrhovat efektivní nápady, musejí vycházet z poznatků a dat. Zajistěte tedy, abyste tyto poznatky a data měli k dispozici, a poskytněte analytikům a výzkumníkům potřebné nástroje. A pokud analytiky a výzkumníky nemáte, ujistěte se, že jste začali se získáváním správných lidí do svého týmu, a pak jim správné nástroje poskytněte.

Ve společnosti Parimatch Tech jsou zavedena celá výzkumná oddělení s datovými analytiky, výzkumníky UX a produktovými designéry. Ti shromažďují a zpracovávají informace, které pomáhají ostatním oddělením vytvářet lepší řešení a produkty. Nebylo tomu tak vždy, ale uvědomili jsme si potřebu mít tyto specialisty v našem týmu a jejich nedílnou roli při budování efektivní produktové společnosti. Pokud tedy chcete transformovat svou továrnu na výrobu funkcí, začněte u lidí a jejich potřeb k tomu, aby mohli dobře vykonávat svou práci.

Krok 3. – Zpochybněte vše

s těmi správnými nástroji je snadné sklouznout zpět do kolejí továrny na funkce, jen abyste získali pocit úspěchu – třebaže falešného. Abyste tomu zabránili, začněte vše hodnotit stejným způsobem, jakým byste hodnotili práci někoho jiného. Ptejte se:

 • Proč to potřebujeme?
 • Jak je to v souladu s naší strategií?
 • Jaký je plán, rozsah a definice?
 • Jaký je očekávaný dopad na podnikání?

Tento soubor otázek vám pomůže ověřit, zda je nápad opodstatněný; má dostatečnou hodnotu; je v souladu se strategickými cíli a vizí produktu; a hlavně jak ovlivní ukazatele výkonnosti.

Pokud se ukáže, že úvodní návrh bylo úspěšný, je dalším dobrým krokem popsat myšlenku prostřednictvím „Quality Feature Map Framework“ známého také jako the feature passport, tedy dokumentace k jedné konkrétní funkci. Ta poskytuje podrobnější studii o našem předpokládaném publiku, která je kvalitativní i kvantitativní.

Skládá se ze tří částí:

 • definice a popis cílové skupiny
 • definice problému cílové skupiny a jeho charakteristiky (jak závažný je, zda existuje nějaké řešení, jak často se vyskytuje atd.)
 • obchodní hodnota (jak je v souladu se strategií a jak budeme měřit úspěch).

Screenshot 2022 12 4 4

Tyto detaily téměř vždy chybí v továrně na funkce, kde lidé dělají všechno pro všechny.

Feature passport pomáhá stanovit priority vývoje. Lze jej využít jak ke zlepšení, tak k rozšíření přizpůsobení produktu trhu, vytvoření nových vertikál, nových zdrojů příjmů atd. Např. kromě vylepšení stávajícího produktu na platformě můžeme i přidat nový; jako když jsme na naší platformě přidali poker ke sportovnímu sázení a kasinovým hrám.

Každý tým může používat své preferované nástroje. Někteří mají rádi nástroje typu „jobs-to-be-done“ a někteří dávají přednost nástroji RISE pro stanovení priorit. RISE metoda bere v úvahu čtyři veličiny: dosah, dopad, jistotu, úsilí. Umožňuje produktovým manažerům činit informovanější rozhodnutí, minimalizovat osobní předsudky při rozhodování a pomáhá jim obhájit jejich priority před ostatními zainteresovanými stranami, např. výkonnými pracovníky. Co je opravdu důležité, je schopnost odpovědět si na otázky, které si klademe.

Screenshot 2022 12 4 5

Krok 4. – Vyhodnocení a úprava

Poslední věcí, která v procesech v továrně na funkce chybí, je pochopení dopadu vytvořených řešení. Pro řešení tohoto aspektu je tedy nutné vyhodnotit, jak konkrétní funkce přispívá k velkému komplexnímu produktu po jeho vydání.

My v Parimatch Tech jsme také hodnotili jednotlivé funkce a byli jsme hrdí na to, jak úžasná každá z nich je. To platilo, dokud jsme si neuvědomili, že uživatelé vnímají produkt jako celek, nikoli jako soubor jednotlivých funkcí. Změnili jsme tedy perspektivu a začali používat systém TARS (Target Adoption Retention Satisfaction) pro hodnocení funkcí jako součástí celku.

TARS pomáhá pochopit, jak dobře byla funkce přijata uživateli, tj. jak snadno se používá, jak dobře řeší nějaký opakující se problém a jak se uživatelům celkově líbí. Jedná se o velmi strukturovaný a na datech založený přístup, který pomáhá definovat, jak jsme skutečně ovlivnili metriky předpovězené na začátku, a vytvořit poznatky pro další vývoj.

Jak mohou vedoucí pracovníci a manažeři produktů přispět k tomu, aby se z nich stala produktová společnost, a ne továrna na funkce?

Vedoucí pracovníci produktu nevytvářejí funkce. Sestavují však týmy, které vytvářejí funkce, a ty mohou být buď kvalitní, nebo ne. Dobrý vedoucí produktu proto podporuje svůj tým v ověřování nápadů a poznatků, na jejichž základě vyvozuje své závěry. Měl by zpochybňovat nejen předpoklady, na jejichž základě se rozhoduje, ale také pomáhat určovat priority funkcí a pomáhat s problémy vydávání.

Dobrý vedoucí produktu by si měl klást následující otázky:

 • Jak jste si jisti, že jsou údaje správné?
 • Jsou tyto poznatky dostatečné?
 • Jste si jisti, že jsme provedli dostatek rozhovorů?
 • Proč stanovujete priority v tomto konkrétním pořadí?
 • Co se změní, když je prohodíme?

Při budování produktové společnosti jde vždy o kladení správných otázek a následné řešení problémů, které se objeví v odpovědích. Tato cesta není snadná, ale rozhodně stojí za to se na ni vydat, pokud chcete vytvořit smysluplný produkt a být úspěšnou konkurenceschopnou produktovou společností. 

 Screenshot 2022 12 4 7Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 


Vytisknout