Zaměření a záběr

Čtvrtletník DSM je zaměřen na vědecké a odborné články vycházející z realizovaných výzkumných aktivit, recenzí, konzultací a praktických aplikací v oblasti bezpečnosti, správy a řízení rizik informačních systémů. Přispívá k rozvoji vědeckého poznání v dané oblasti a ke kultivaci profesních názorů.

Náš časopis používá oboustranný anonymní revizní proces. Na tvorbě DSM se podílí přední experti, což je zárukou vysoké kvality obsahu.