Všeobecné obchodní podmínky

Mám zájem se přihlásit na konferenci IS2, kterou organizuje společnost TATE International s.r.o., Vilímkova 1243, 156 00 Praha 5, IČO: 25148125, který je správcem mých osobních údajů (dále jen Tate).

Nezbytné osobní údaje pro umožnění účasti mé osoby na konferenci IS2:Mým přihlášením na konferenci IS2 uzavírám s Tate smlouvu kdy Tate se mi zavazuje poskytnout službu -tedy konferenci IS2- a já se zavazuji poskytnout Tate mé osobní údaje nutné pro zajištění mé účasti na IS2 a uhradit cenu, dle platného ceníku, za mou účast na konferenci.

V této souvislosti předávám Tate své osobní údaje:
  • jméno
  • příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • Společnost v níž pracuji
  • Pozice ve společnosti

Beru na vědomí, že Tate je použije následujícím způsobem:

bude je sdílet s dalšími společnostmi a přednášejícími, kteří se podílejí na pořádání IS2, a s ostatními účastníky konference bude mě e-mailem, či telefonicky kontaktovat, bude-li to bude nutné pro zajištění organizace IS2 uchová je v databázi kontaktů a využije je pro zasílání pozvánek na příští ročníky IS2 a podobných aktivit pořádaných Tate předá je partnerům konference, například pokud bude nutné zajistit přístup do objektů se zvýšenou bezpečností Bez poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro výše uvedené účely Tate nemůže zajistit mou účast na IS2.

Volitelné osobní údaje:

Vyplním-li hodnocení kvality přednášek a přednášejících, beru na vědomí, že Tate bude tyto údaje zpracovávat pro marketingové a statistické účely a může je sdílet i s partnery konference, přednášejícími, případně pro komunikaci se mnou s cílem zahrnutí mých návrhů do plánování příštích akcí a konferencí. Nesouhlasím-li s tímto zpracováním, hodnocení nevyplním.

Pořizování fotografií. Na konferenci budou pořizovány fotografie, z nichž některé budou následně publikovány na webu Tate, webu spolu-pořádajících společností, případně na dalších kanálech, které budou informovat o IS2, na LinkedInu a na Facebooku. Pokud NEsouhlasím s tím, abych byl fotografován, či nahráván, upozorním na to předem pořadatele či fotografa a budu respektovat jejich pokyny.