Úvodník: Měnící se realita dnešního (právního) světa

Úvodník: Měnící se realita dnešního (právního) světa

V roce 2001 jsem opustila brány právnické fakulty jako čerstvá absolventka s přesvědčením, že mi patří svět. O 22 let později už o tom nejsem zcela přesvědčená. Nejspíš to souvisí s tím, že jsem se stala pokornější.

Nastoupila jsem do notářství a bez přerušení v něm pracuji dodnes. Za tu dobu se obecně ve světě kolem nás i konkrétně v notářství mnoho věcí změnilo. A některé zůstaly stejné. Změnil se charakter notářské práce, stala se mnohem techničtější, vyžaduje vysokou počítačovou gramotnost, výrazně přibylo administrativy a ubylo právničení a kontaktu s člověkem. Masovým rozšířením používání internetu a e-mailu se práce neskutečně zrychlila. Jen nám chybí ten volný čas, který tím měl teoreticky vzniknout. Ale o tom dnes nebudu psát.

Dědické řízení se víceméně nezměnilo, jen jeho právní úprava se stala mnohem složitější. Původní zákonná úprava o pár desítkách paragrafů nabobtnala do úpravy o několika stech paragrafech. Stejná zůstala práce s lidmi. Notář je právník, ale tak nějak pod čarou i mediátor, psycholog, zpovědník, inženýr lidských duší.

Notáři přijali za své, že elektronizace je vjejich činnosti nezbytná. Se zavedením elektronických notářských zápisů sepisovaných na dálku bez osobní účasti žadatele v kanceláři notáře notářství skočilo rovnýma nohama do 21. století.

Nedávno při jedné úschově peněz, kdy jsme diskutovali, zda s ohledem na výplatu do zahraničí bude vhodnější úschova v českých korunách nebo v eurech, mne klient zaskočil tím, že navrhl úschovu v bitcoinech. Mou okamžitou reakcí byla odpověď, že notáři mohou uschovávat pouze peníze, cenné papíry nebo listiny. Nato klient opáčil, že bitcoiny jsou peníze. Ale jsou bitcoiny opravdu peníze? Na webových stránkách Finanční správy https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/ informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-gfr-k-danovemu-posouzeni jsou shrnuty informace, jak se český právní řád ke kryptoměnám staví. Současná legislativa České republiky neobsahuje pro oblast kryptoměn speciální úpravu, a proto je nutné vtéto oblasti vycházet z obecných právních předpisů. Kryptoměny jsou z pohledu českého soukromého práva věcí v právním slova smyslu, a to věcí nehmotnou, movitou a zastupitelnou. Zároveň účinná veřejnoprávní úprava neumožňuje zařadit kryptoměny mezi peníze, elektronické peníze ani investiční nástroje. Kryptoměny nepředstavují bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze ve smyslu zákona o platebním styku a nevykazují znaky investičního nástroje ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Světová ikona investičních trhů Warren Buffet se kryptoměnám brání, odmítá je uznat za prostředek, do kterého stojí za to investovat, protože digitální aktiva (podle něj) nenabízejí žádnou hmatatelnou hodnotu. Podobný názor v české kotlině má např. Ivo Lukačovič. Naopak mezi zastánce kryptoměn patří např. generální ředitel společnosti Tesla a majitel Twitteru Elon Musk.

úvodník

Musím připustit, že kryptoměny mají i zajímavé případy využití, zejména pokud jde o přeshraniční platby, což by velmi dobře posloužilo v případu mé úschovy. Jaký má notářství vlastně vztah ke kryptoměnám? A má vůbec nějaký? Evidentně jsou realitou dnešního světa, kterou nelze jen tak přehlížet. Ale jak s nimi nakládat? Lze je např. vložit do základního kapitálu obchodní společnosti? Jak by se takový vklad ocenil a realizoval? Co proměnlivost jeho hodnoty v čase? Lze kryptoměnu přijmout do notářské úschovy? Jak se k tomu všemu postaví a jak budeme v praxi aplikovat stále se rozšiřující opatření na ochranu proti praní špinavých peněz? Již několikrát jsem se ve své praxi setkala s požadavkem zahrnout kryptoměny do závěti. Jenže jak kryptoměnu v závěti popsat? Jak ji potom vřízení o pozůstalosti zajistit, dohledat, jak zjistit její zůstatek, jak zajistit přechod takového dědictví? A tak si nutně musím klást otázku, jestli je na kryptoměny (nejen český) právní řád připraven. A jestli jsme na ně připraveni my, notáři. Spousta otázek… Jak známo „kdo se ptá, hledá především propast“. A tak se ptám, zda lze v notářském světě, založeném na principu právní jistoty a prevence, pracovat s něčím, co možná neexistuje…

Uvodník 2

Šárka Tlášková
notářka v Praze


Vytisknout