Redakční rada

Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Mgr. Vladimíra Mandulová (Kaplanová)
Ing. Richard Michálek
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.
Radovan Vacek
Martin Zbořil

Šéfredaktor

Martin Haloda

Spolupracující právní experti

JUDr. Martin Maisner, PhD. , MCIArb
Mgr. Petr Bratský, LL.M, Kinstellar
JUDr. Miroslav Uřičař, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Vladimíra Chlandová, T-Mobile
Dominik Vítek, Pierstone

Stálí spolupracovníci

Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Ing. Karin Gubalová, CISA, CISSP, CISM
Ing. Jozef Chebeň, EMM spol., s.r.o.
RNDr. Vojtěch J. Jákl
Pavel Krátký, Microsoft
Adam Lamser, RHEA Group/EUSPA
Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., Masarykova univerzita
Ing. Martin Konečný, CISM, CyberSecurityPlatform.cz
Peter Pištek, KInIT
Peter Ptáček, ICZ
Ing. Michal Wojnar, CISA, CISSP, PwC
Marcel Zanechal, 
Slovak Telekom
RNDr. Radim Ošťádal, Axians redtoo s.r.o.
Ing. Jiří Slabý, ISECO Consulting