Redakční rada

RNDr. Vojtěch J. Jákl
Mgr. Vladimíra Mandulová (Kaplanová)
Ing. Richard Michálek
RNDr. Radim Ošťádal
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc.
Radovan Vacek
Martin Zbořil

Šéfredaktor

Martin Haloda

Spolupracující právní experti

JUDr. Martin Maisner, PhD. , MCIArb
JUDr. Lukáš Michna, LL.M., Ph.D., Advokátní kancelář Lukáš Michna
JUDr. Miroslav Uřičař, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.
Dominik Vítek, Pierstone

Stálí spolupracovníci

Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Ing. Karin Gubalová, CISA, CISSP, CISM
Ing. Jozef Chebeň, EMM spol., s.r.o.
Pavel Krátký, Microsoft
Adam Lamser
Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., Masarykova univerzita
Mgr. Karel Miko, DCIT
Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
Dan Rosendorf, ICZ
Ing. Jiří Slabý, ISECO Consulting
Ing. Michal Wojnar, CISA, CISSP, PwC
Marcel Zanechal, 
Slovak Telekom