Šéfredaktorka

Image

Daniela Seigova

Získala IB Diploma na United World College v Arménii, kde strávila dva roky. Po ročním studiu mediální komunikace na Stirling University ve Skotsku se vrátila do Prahy a nyní ve studiu žurnalistiky pokračuje na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Redakční rada

Image

RNDr. Vojtěch J. Jákl

Vystudoval Universitu Karlovu v Praze, kde od té doby pracuje na Matematicko-fyzikální fakultě. Byl vedoucím ústavů počítačových sítí a učeben a CIO na Fakultě architektury ČVUT. Již od začátku devadesátých let se věnuje problematice tvorby aplikací pro operační systémy Microsoft Windows. Zároveň se zabývá problematikou bezpečnosti systému Windows a realizace PKI na této platformě.

Image

Mgr. Vladimíra Mandulová (Kaplanová)

Absolventka MFF UK. Od roku 1997 vydává casopis DSM – data security management, od roku 2000 porádá IS2 – prestižní mezinárodní konferenci zamerenou na informacní bezpecnost. Zajímá se o aktuální problémy spolecnosti související s ICT a porádá diskusní setkání na palcivá témata pod názvem „Metamorfosa“.

Image

Adam Lamser

V současné době zastává pozici hlavního analytika pro kybernetickou a informační bezpečnost na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, v minulosti vedl globální tým síťové bezpečnosti ve společnosti Deutsche Post DHL. Specializuje se primárně na zvládání bezpečnostních incidentů, forenzní analýzu a cyber threat intelligence, ale má přesah i do tradiční informační bezpečnosti a s ní souvisejících standardů.

Image

Ing. Richard Michálek

Richard Michálek vystudoval vojenskou vysokou technickou školu VVTŠ v Liptovském Mikuláši na Slovensku. Zaměřuje se na praktické výstupy systémů řízení informační bezpečnosti a kontinuity podnikání a použití bezpečnostních technologií. V současné době využívá své více než 20 leté zkušenosti z vedoucích a technických pozic jako nezávislý konzultant pro kybernetickou bezpečnost a zajištění kontinuity podnikání.

Image

RNDr. Radim Ošťádal

Absolvent Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, kde v současné době dokončuje doktorské studium v kybernetické bezpečnosti. Této problematice se věnuje více než osm let a zaměřuje se především na oblasti síťové bezpečnosti a penetračního testování. V současnosti pracuje na pozici Senior Security Consultant ve společnosti Axians redtoo s.r.o. Předtím působil jako ředitel Vládního CERT (Computer Emergency Response Team) týmu České republiky fungujícího pod Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Image

Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Učí na Fakultě informatiky MU v Brně. Titul Ph.D. získal na stejné fakultě. V roce 1999 strávil 6 měsíců na stáži na Ubilab, výzkumné laboratoři banky UBS, kde pracoval na aspektech bezpečnosti a použitelnosti biometrických autentizačních systémů. V letech 2005 - 2008 byl vyslaný jako národní expert do Společného výzkumného střediska Evropské komise v Itálii.

Image

Ing. Michal Wojnar, CISA, CISSP

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Má více než 7 let praxe v oddělení Řízení rizik ve společnosti PricewaterhouseCoopers a dohromady 10 let praxe v informačních technologiích. V současnosti se věnuje oblasti kyberbezpečnosti a řízení kontinuity. Zabývá se rovněž problematikou zvyšování povědomí managementu o informační bezpečnosti. Spoluzakladatel PwC Business Continuity fóra v České republice.

Spolupracující právní experti

Hana Gawlasová, Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Martin Maisner, PhD. , MCIArb
JUDr. Lukáš Michna, LL.M., Ph.D., Advokátní kancelář Lukáš Michna
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., DrSc., Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně
JUDr. Miroslav Uřičař, LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.
Dominik Vítek, Pierstone

Stálí spolupracovníci

Jan Seidl, Deloitte CE
Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.

Ing. Karin Gubalová, CISA, CISSP, CISM
Ing. Jozef Chebeň, EMM spol., s.r.o.
Pavel Krátký, Microsoft
Prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., Masarykova univerzita
Mgr. Karel Miko, DCIT
RNDr. Eva Racková, CISA, EMBA, Rada pro veřejný dohled nad auditem
Dan Rosendorf, ICZ
Ing. Jiří Slabý, ISECO Consulting
Radovan Vacek, Insighti a.s.
Ing. Pavel Východský, PhD.
Marcel Zanechal, 
Slovak Telekom